Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1

Dialogseminarium


Under HT2 finns det ett obligatoriskt dialogseminarium om personlig effektivitet. Ni är uppdelade i dialogseminarie-grupper om ca 11 studenter, samma grupp gäller för hösten i år och våren nästa år. Information om grupperna för dialogseminarierna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U.

Inför dialogseminariet ska skrivuppgift: personligt ledarskap genomföras. Till dialogseminariet ska varje student ta med sig sin skrivuppgift i lika många exemplar som antal deltagare i gruppen (ca 11 exemplar). Notera att skrivuppgiften är inträdesbiljetten till dialogseminariet.

Var där i tid, ställ flera väckarklockor och alarms om det behövs,
Och var beredd:
---- Skriv ut texten dagen innan seminariet för skrivarna strular!
---- Kolla också lokalen i förväg


Information om vad du ska göra inför semnariet, vad som händer på seminariet, vad du gör om du inte kan delta och vad som krävs för att ett seminarium ska vara givande finns här.

Under Schema HT1 finns exakt tid och plats för seminarierna. Information om grupperna finns på TDDD99-kurssidan under Dialogsem grupper - D och Dialogsem grupper - U.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2017-08-28