Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1


Personligt ledarskap

Välkommen till att lära dig om personligt ledarskap inom området personlig effektivitet.

För att bli effektivare är det viktigt att vara tydlig med vad man vill. Genom att ha en vision som är nedbruten till långsiktiga och kortsiktiga mål blir du mer fokuserad och därmed ökas chansen att förverkliga visionen. Om du vet vad du vill då är det lättare att du leder dig själv mot målet. Denna förmåga är väsentlig för framgångsrika organisationer, projekt och verksamheter. Detta kommer att ligga i fokus för personligt ledarskap under HT1.

För HT1 ska en uppgift och skrivuppgift göras. Det finns också 5 schemalagda tillfällen inplanerade (4 av de är obligatoriska): en föreläsning, tre workshops och ett dialogseminarium.

Inför att göra uppgiften ska ni delta på 3 obligatoriska workshops då ni kommer att bli coachade av ingenjörsstudenter i årskurs 3 (ÅK3) som läser om coaching i Ingenjörsprofessionalism del 5 (TDDD91). Under workshopen är ni uppdelade i workshopgrupper och varje ÅK2 student ska bli coachad av en ÅK3 student enligt listan under coachinggrupperna. Eftersom det är flera ÅK2 studenter än ÅK3 studenter, kommer vissa ÅK3 studenter att coacha 2 ÅK2 studenter.Föreläsning: Personligt ledarskap (PDF)

---------------------------------------------------------------------------------------------


Workshop 1: Coaching

Workshop info:
 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 2/9
 • Tid: kl 10:15-12:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan
Workshop 1 förberedelse:
 • Innan workshopen läs igenom uppgiften som är en viktig förberedelse. Du ska inte göra uppgiften utan bara läsa den.
 • Coachningen ska ske via videomöte i Teams/Zoom som studenterna själva sätter upp. Studenterna ska se och höra varandra. Coachingen kan alternativt ske i fysiskt möte enligt LiUs riktlinjer. ÅK3 och ÅK2 student tar kontakt med varandra och bestämmer i vilken kanal coachningen ska ske. Förberedd mötesrum i förväg i fall Teams/Zoom används. För att ta kontakt med varandra finns LiU-ID för ÅK2 och ÅK3 studenter under dialogsemgrupperna för både D och U studenter.
Workshop 1 inlämning:
 • I slutet av coachingen ska Åk2 student dokumentera sina mål, sitt startdatum och hur hen ska påminna sig själv att få det gjort enligt instruktionen i uppgiften - personligt ledarskap. Studenten ska också ange en bra sak som coachen gjorde och en sak som kan göras bätre nästa gång.
 • Ovan (kan t.ex. vara ett foto på ÅK2 anteckningar under coachingen eller ett word/pdf dokument) ska lämnas in i Lisam direkt efter coaching av coacheen tillsammans med uppgiften enligt instruktionen under uppgiften (ÅK2 student lämnar in under Inlämningar i TDDD84 kursrum i Lisam).
 • Inlämningen ska göras direkt efter workshopen och senast enligt deadline i schemat.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop: Måndags boost
 • Frivillig närvaro
 • Datum: 6/9
 • Tid: kl 12:15-12:30
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan

ÅK3 och ÅK2 studenter blir coachade av certifierade coachen Samka Nyberg enligt en välbeprövad gruppcoaching metodik. Fokus på coachingen är att få en härlig boost för veckan som kommer för ökad fokus och energi. Ett utmärkt tillfälle att uppleva hur coachingen används i verkligheten.


---------------------------------------------------------------------------------------------


Workshop 2: Uppföljning 1

 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 16/9
 • Tid: kl 13:15-15:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan
ÅK3 studenter coachar ÅK2 studenter med fokus på uppföljning av uppsatta mål och aktiviteter under coaching workshopen.

Workshop 2 inlämning:

 • I slutet av uppföljningen ska Åk2 student dokumentera en sammanfattning av uppföljningen på max en halv A4-sida. Studenten ska också ange en bra sak som coachen gjorde och en sak som kan göras bätre nästa gång.
 • Detta dokument (kan t.ex. vara ett foto på ÅK2 anteckningar under coachingen eller ett word dokument) ska lämnas in i Lisam direkt efter coaching av både coachen (ÅK3 studenten lämnar in under Inlämningar i TDDD91 kursrum i Lisam) och coacheen (ÅK2 studenten lämnar in under Inlämningar i TDDD84 kursrum i Lisam).
  Dokumentet ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-uppfoljning1 där ni ersätter:
  Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller och xy med ert tvåsiffriga dialogseminariegruppnummer t.ex. D02 eller U08
  LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-uppfoljning1
 • Inlämningen ska göras direkt efter workshopen och senast enligt deadline i schemat.


---------------------------------------------------------------------------------------------


Workshop 3: Uppföljning 2
 • Obligatorisk närvaro
 • Datum: 30/9
 • Tid: kl 10:15-12:00
 • Plats: Zoom enligt info på Distansstudier 2021-sidan
ÅK3 studenter coachar ÅK2 studenter med fokus på uppföljning av uppsatta mål och aktiviteter under uppföljnings workshopen.

Workshop 3 inlämning:

 • I slutet av uppföljningen ska Åk2 student dokumentera en sammanfattning av uppföljningen på max en halv A4-sida. Studenten ska också ange en bra sak som coachen gjorde och en sak som kan göras bätre nästa gång.
 • Detta dokument (kan t.ex. vara ett foto på ÅK2 anteckningar under coachingen eller ett word dokument) ska lämnas in i Lisam direkt efter coaching av både coachen (ÅK3 studenten lämnar in under Inlämningar i TDDD91 kursrum i Lisam) och coacheen (ÅK2 studenten lämnar in under Inlämningar i TDDD84 kursrum i Lisam).
  Dokumentet ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-uppfoljning2 där ni ersätter:
  Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller och xy med ert tvåsiffriga dialogseminariegruppnummer t.ex. D02 eller U08
  LiUID med egna LiU-ID
  Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-uppfoljning2
 • Inlämningen ska göras direkt efter workshopen och senast enligt deadline i schemat.


Rekommendation:


Värdet med att bli coachad av ÅK3 studenterna:

 • Lära sig om att ha ett coachande förhållningssätt
 • Uppleva vad coachingen kan ge
 • Uppleva vad som händer när man får frågorna
 • Upptäcka vad som händer över tid i coachingprocessen

Därför rekommenderar vi att ni fortsätter att bli coachade av ÅK3 studenterna genom samtal med ÅK3 studenterna med 2-3 veckors intervall om båda vill. Vinsten för ÅK3 studenten är att de får träna i att coacha och värdet för dig är att du får stöd att uppfylla målet genom uppföljning.

Om du vill fortsätta bli coachad av din ÅK3 student så avsluta uppföljning 2 med att fråga ÅK3 om hen vill fortsätta coacha dig i den takt och tempo som passar både parter.---------------------------------------------------------------------------------------------


Dialogseminarium: Personlig effektivitet med temat personligt ledarskap

 • Obligatorisk närvaro
 • Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Att delta på workshopen med ingenjörsstudenterna i årskurs 3 är en förutsättning för skrivuppgiften. Läs mer om skrivuppgiften.
 • Mer info om dialogseminariet finns på Dialogseminarium-sidan

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-09-17