Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1


Personligt ledarskap

Välkommen till att lära dig om personligt ledarskap inom området personlig effektivitet.

För att bli effektivare är det viktigt att vara tydlig med vad man vill. Genom att ha en vision som är nedbruten till långsiktiga och kortsiktiga mål blir du mer fokuserad och därmed ökas chansen att förverkliga visionen. Om du vet vad du vill då är det lättare att du leder dig själv mot målet. Denna förmåga är väsentlig för framgångsrika organisationer, projekt och verksamheter. Detta kommer att ligga i fokus för personligt ledarskap under HT1.

För HT1 ska en uppgift och skrivuppgift göras och följande 3 schemalagda tillfällen är inplanerade (2 av de är obligatoriska):

  1. Föreläsning: Personligt ledarskap
  2. Workshop: Bli coachad (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Under workshopen kommer ni att bli coachade av ingenjörsstudenter i årskurs 3 som läser om coaching i Ingenjörsprofessionalism del 5 (TDDD91). Notera att det är obligatorisk närvaro på workshopen. Under workshopen är ni uppdelade i workshopgrupper och varje årskurs 2 student ska bli coachad av en årskurs 3 student. Är det ojämnt antal studenter så kan man vara flera. Information om vilken grupp och lokal som gäller för dig under workshopen finns på Schema HT1-sidan för kursen TDDD91.
  3. Dialogseminarium: Personlig effektivitet med temat personligt ledarskap (OBS! Obligatorisk närvaro).
    Inför seminariet behöver du lämna in en skrivuppgift som är ditt inträdesbiljett till dialogseminariet. Att delta på workshopen med ingenjörsstudenterna i årskurs 3 är en förutsättning för skrivuppgiften. Läs mer om skrivuppgiften.

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2017-09-12