Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG UTVECKLING - HT2


Skrivuppgift - Självmotivation

Skrivuppgiften är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet. För att kunna göra skrivuppgiften behöver du göra uppgiften. Innan du gör skrivuppgiften ska du göra förberedelserna nedan.

 

Förberedelser

Se igenom minst 6 av följande filmer:

 1. En kort film som introducerar begreppet prokrastinering
 2. Why we procrastinate av Vik Nithy @ TEDxYouth @TheScotsCollege
 3. The Psychology of Self-Motivation av Scott Geller @ TEDxVirginiaTech
 4. RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us
 5. Why we do what we do av Tony Robins från TED 2006.
 6. The puzzle of motivation av Dan Pink från TEDGlobal 2009.
 7. Inside the mind of a master procrastinator av Tim Urban som också har skrivit Why Procrastinators Procrastinate.
 8. The difference that makes the difference | Kjell Enhager | TEDxSSE, YouTube
 9. Change your mindset, change the game | Dr. Alia Crum | TEDxTraverseCity, YouTube
 10. How to Beat Self-Doubt in 5 Seconds (YouTube) och The Secret to Self-Motivation (YouTube) av Mel Robbins.
 11. The progress principle av Teresa Amabile (YouTube)

 

Skrivuppgiften

När du har gjort förberedelserna ovan skriv en reflekterande text på 1-2 A4 sidor om Personlig utveckling - självmotivation. Utgå ifrån dina nedskriva reflektioner från förberedelserna och utveckla dessa, eller välj någon/några av dem och skriv en berättelse om dina egna erfarenheter av att jobba med uppgiften. Lyft alltså fram egna konkreta exempel från din situation och reflektera över kopplingar till något du såg i videoklippen.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du skriver din text. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg:

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Beskriv följande utan att analysera:

 • Vad brukar motivera dig?
 • Hur mycket prokrastinerar du enligt IPS testet?
 • Vilken roll spelar beröm och belöning för din motivation?
 • Utifrån SORRK analysen när brukar du skjuta på saker och ting?
 • Hur går det med ditt mål och dina delmål?
 • Vilken metod använde du för att öka din motivation och minska uppskjutande beteende?
2. Känslor, tankar och reaktioner
 • Vad är dina känslor, tankar och reaktioner när du skjuter på saker och ting? Utgå ifrån SORRK analysen.

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner ovan genom att svara på:

 • Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt under tiden som varit?

Värdera.

4. Analys

Analysera genom att utgå ifrån minst två av följande frågor:

 • Om du fortsätter med ditt uppskjutande beteende hur kommer ditt liv att se ut om 1 månad, 6 månader, 1 år och 5 år? Varför? Varför? Varför?
 • Hur ditt eget agerande påverkar andra personer när du gör som du gör? Varför? Varför? Varför?
 • Hur din mentalainställning påverkar din och andras prestation? Varför? Varför? Varför?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exempliefiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Dra generella slutsatser genom att svara på följande två frågor:

 • Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort?
 • Vad kan man säga om prokrastinering och motivation? Varför?
6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån två eller flera av följande frågor:

 • Planerar du att göra på ett annat sätt för att bli mer motiverad och minska din prokrastinering? I så fall hur?
 • Vad kan du göras för att blir mer medveten om din prokrastinering eller minskad motivation?
 • Vad kan du göra för att lyckas bättre med dina studier?
 • Vad kommer du att göra gällande dina mål och delmål?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.
 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF. Filen ska sparas som ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn och Självmotivation, till exempel Torbjorn-Stromback-Sjalvmotivation.pdf
 • Skicka in skrivuppgiften till din lärarmentor via e-post. Kurskoden (TDDD84) ska skrivas i e-post ämnet. Ange också i mailet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns. Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för självmotivation.
 • Datum för inlämning är: 3/12

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2018-08-22