Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1

 

Skrivuppgift - Personligt ledarskap

Skrivuppgiften består av att skriva en reflektionstext på 1-2 A4-sidor om dina erfarenheter från personligt ledarskap. För att kunna göra skrivuppgiften ska du ha deltagit på workshopen (obligatorisk närvaro), genomfört uppgiften och gjort följande förberedelser. 

 

1. Förberedelser av skrivuppgiften

Ta del av följande material:

 1. Läs "Habit 2: Bbegin with the end in mind" av Stephen R Covey
 2. Se "Start with the end in mind" | Isaiah Hankel | TEDxLafayetteCollege, Youtube
 3. Se "If you want to achieve your goals, don't focus on them" | Reggie Rivers | TEDxCrestmoorParkED, Youtube

Vill du lära dig mer? Ta del av följande:

 1. If you want to achieve your goals, don't focus on them | Reggie Rivers | TEDxCrestmoorParkED, Youtube
 2. Keep your goals to yourself av Derek Sivers
 3. Time Power av Brain Tracy - Chapter two: Mastering time through goals and objectives (pages 26-51)
 4. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current directions in psychological science15(5), 265-268. (tillgänglig i pdf om du är på LiU).
 5. The secret to self control | Jonathan Bricker | TEDxRainier (Youtube)
 6. 15 things successful people do on Sunday nights av Áine Cain
 7. 10 Things Confident People Don’t Do av Dr. Travis Bradberry Coauthor Emotional Intelligence 2.0 & President at TalentSmart
 8. The difference that makes the difference | Kjell Enhager | TEDxSSE, YouTube

 

2. Genomförande av Skrivuppgiften

När du har gjort förberedelserna ovan skriv en reflekterande text på 1-2 A4 (500-1000 ord) sidor om Personlig utveckling - personligt ledarskap. Utgå ifrån dina nedskriva reflektioner från förberedelserna och utveckla dessa, eller välj någon/några av dem och skriv en berättelse om dina egna erfarenheter av att jobba med uppgiften. Lyft alltså fram egna konkreta exempel från din situation och reflektera över kopplingar till något du såg i videoklippen.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du analyserar dina erfarenheter från att realisera det mål du har jobbat med. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext.

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Både följande punkter ska finnas med i texten:

 • Beskriv väldigt kort målet, delmålen och handlingsplanen som du har jobbat med i uppgiften.
 • Beskriv hur det har gått med att realisera handlingsplanen utan att göra bedömningar, tolkningar eller försöka dra slutsatser.
2. Känslor, tankar och reaktioner

Vad är dina känslor, tankar och reaktioner gällande målen, delmålen och handlingsplanen? Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner ovan genom att svara på: Vad var bra och vad var dåligt med att definiera målet, delmålen och handlingsplanen? Värdera.

4. Analys

Om du har börjat realisera din handlingsplan analysera hur det har gått genom att svara på följande två frågor:

 • Om saker och ting gick bra eller dåligt - vad beror det på? Varför? Varför? Varför?
 • Hur fungerade målstyrning för dig under genomförande av uppgiften? Varför? Varför? Varför? (Målstyrning innebär att leda utifrån uppsatta mål som bryts ner till handling genom delmål och aktiviteter.)

Om du INTE har börjat realisera din handlingsplan analysera genom att svara på följande två frågor:

 • Vilka typer av mål och delmål har du satt upp (resultat mål, prestationsmål eller processmål)? Varför? Hur kommer det att påverka dig?
 • Varför har du valt de aktiviteter du har valt - vad beror det på? Varför? Varför? Varför?

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exempliefiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser

Vad kan man ta med sig, i allmänhet, från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Vad anser du om målstyrning för ökad effektivitet och få mer gjort? Varför?
 • Vad är vikten av relevanta mål? Varför?
 • Vad är vikten av en utvecklingsplan? Varför?
 • Vad påverkar realiseringen av utvecklingsplanen? Varför?

Här ska du utveckla dina lärdommar och var konkret.

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan du ta med sig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Svara genom att utgå ifrån någon eller flera av följande frågor:

 • Hur kan du använda det du har lärt dig?
 • Vad ska du göra annorlunda i denna sorts situation i framtiden?
 • Vilka åtgärder kommer du att vidta på grund av vad du har lärt dig?
Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

3. Redovisning av skrivuppgiften

 • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
 • Skriv kurskoden TDDD84 överst i dokumentet!
 • Dokumentet ska vara sparat i PDF och PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga dialogseminariegruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID

  • Till exempel Sandra Strömbäck (LiU-ID=sanst881) som tillhör grupp U07 ska döpa sin fil till: U07-sanst881-Skrivuppgift.pdf
 • Lämna in skrivuppgiften i Lisam i TDDD84 kursrum under inlämningar (med filnamnskonventionen Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf).
 • Ange också i Lisam under kommentarsfältet vilket betyg du siktar på med en motivering genom att ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för personligt ledarskap.
 • Datum för inlämning finns under schemat i TimeEdite.

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-09-28