Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

Examination


Kursen TDDD84 är del 3 i kursen Ingenjörsprofessionalism TDDD99 och består av 2 moment:

I kursen ges det betyg 3, 4 och 5. Kursbetyget blir medelvärdet på både personligt ledarskap och självmotivation avrundat till närmaste heltal. Till exempel betyg 4 på personligt ledarskap och betyg 3 på självmotivation ger betyg 4 på delkursen TDDD84.


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2016-01-12