Göm menyn

TDDD84 Ingenjörsprofessionalism, del 3

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

UPG1 1 poäng - Uppgift med redovisning och deltagande på seminarier (U,3,4,5)

Kursen TDDD84 är del 3 i kursen Ingenjörsprofessionalism TDDD99 och består av 2 moment:

I kursen ges det betyg 3, 4 och 5. Kursbetyget blir medelvärdet på både personligt ledarskap och självmotivation avrundat till närmaste heltal. Till exempel betyg 4 på personligt ledarskap och betyg 3 på självmotivation ger betyg 4 på delkursen TDDD84.

Tänk på att:

  • Det är inte tillåtet att lämna in lösningar/texter/underlag som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Det är inte heller tillåtet att påstå att en uppgift eller aktivitet har genomförts trots att studenten inte har gjort det. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.
  • Du ska kunna redogöra för detaljer i texten. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning eller gjort på ett visst sätt.
  • Om du förutser att du inte hinner lämna in din text i tid, ska du kontakta din lärarmentor. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.
  • Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera, lämna in vilseledande underlag eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-08-27