Göm menyn

TDDD83 Kandidatprojekt datateknik

Alla meddelanden15/1‑2018  Workshop och föreläsningsbilder
 

På kurssidan finns det en pdf med dagens föreläsning.

Imorgon har vi en projekt kick-off workshop och till den här workshopen ska varje student ta med sig:

  • En egen Journey Line
  • Svar på frågan: "Efter detta teamarbete, har jag <gjort något av värde för mig>”
  • En lista på vad du uppskattade om två grupper/team som du har varit i. 
    hur du vill jobba i gruppen (kommunikation, möten, etc.)

Under workshopen:

  • Workshopen börjar med en gemensam föreläsning
  • Efter föreläsningen går varje grupp till respektive grupprum då 1a gruppen (Grupp 01) går till 1a grupprummet i schemat, 2a gruppen (Grupp 02) går till 2a grupprummet i schemat, o.s.v. Studenter på distans ansluter sig till grupperna via t.ex. skype
  • Workshopsbilder, pdf

Detta meddelande har mailats ut till de studenter som har registrerat sig på kursenoch om du inte har fått det i din maillåda se till att registrera dig i kursen.


11/1‑2018  Välkommen till kandidatkursen!
 

Hej,

Jag är examinator för kandidatkursen och tillsammans med handledarna och övrig personal vill hälsa dig varmt välkomen till kursen! Kursen är spännande och du kommer att lära dig otroligt mycket i den här kursen och den kunskapen kommer du att ha stor nytta av i dina framtida yrken.

På måndag är det dags för terminens första föreläsning. Inför föreläsningen titta igenom informationen på kurssidan [1].

Varje student ska ingå i en grupp och information om det finns på [2]. Finns du inte med i en grupp eller om något inte stämmer så hör av dig omgående.

Arbetet dras igång omgående och därför är det viktigt att närvara från starten.

Varmt välkomen till kursen och föreläsningen på måndag!

Jag ser fram emot att träffa dig!

Vänliga hälsningar!

AseelSidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2013-12-03