Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG UTVECKLING - HT2

Skrivuppgift - Självmedvetenhet

Innan du gör skrivuppgiften måste du göra uppgiften. Skrivuppgiften är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet.

Skriv en reflekterande text på 1-2 A4 (500-1000 ord) sidor om Personlig utveckling - självmedvetenhet. Utgå ifrån dina nedskriva reflektioner från förberedelserna och utveckla dessa, eller välj någon/några av dem och skriv en berättelse om dina egna erfarenheter av att studera och att vara student. Lyft alltså fram egna konkreta exempel från din situation och reflektera över kopplingar till något du läste eller såg i videoklippen.

Använd följande Gibbs reflektionsmodell när du skriver din text. Läs "Om reflektionstexten till dialogseminariet" med tips om att skriva en bra reflektionstext. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten för högre betyg. Gibbs reflektionsmodell utgörs av sex steg där det är tänkt att man systematiskt ska gå igenom steg för steg:

Steg Beskrivning
1. Beskrivning

Beskriv följande utan att analysera:

 • Vilken vana valde du, hur många dagar gjorde du den och hur gick det att göra det i 7, 14 eller 21 dagar. Beskriv kortfattat.
2. Känslor, tankar och reaktioner
 • Vad är dina känslor, tankar och reaktioner under din tid som student så här långt?
 • Hur känner du och vad tänker du om 21-dagars utmaningen?

Återigen utan att analysera dessa än.

3. Värdering

Tredje steget ger hjälp att förstå känslor, tankar och reaktioner ovan genom att svara på:

 • Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt under tiden som varit?
 • Hur har 21-dagars utmaningen påverkat dig?

Värdera.

4. Analys

Analysera genom att utgå ifrån följande frågor:

 • Vad kan du lära dig av 21-dagars utmaningen?
 • Vilken effekt kan vanan ha på dina studier?
 • Hur påverkar det du gör och tänker hur du mår och presterar? motivera ditt svar

Här ska du ha ett konstruktivt kritiskt synsätt genom att vara konkret och exemplifiera samt att svara på frågan varför mer än en gång.

5. Generella slutsatser Dra generella slutsatser genom att svara på frågan:

Vad tror du att människor i din närhet och ingenjörer i allmänhet kan få ut av den här typen av utmaning? Motivera dina svar och exemplifiera.

6. Personliga handlingsplaner

Vad kan Du ta med dig från dessa erfarenheter och den analys du gjort? Utgå ifrån följande frågor:

 • Vad kan du göra för att blir lyckligare?
 • Vad kan du göra för att lyckas bättre med dina studier?

Här ska du vara konkret och exemplifiera

Modellen är hämtad från Gibbs G (1988) Learning by doing: a guide to teaching and learning methods. Cheltenham: The Geography Discipline Network.

 

Redovisning av Skrivuppgiften självmedvetenhet

 1. Inlämning av skrivuppgiften
  • Skriv ditt namn överst i dokumentet!
  • Skriv kurskoden TDDD70 överst i dokumentet!
  • Skrivuppgiften redovisas skriftligt och elektroniskt i pdf-format. PDF-filen ska ha följande filnamnskonvention: Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf där ni ersätter:
   • Dxy/Uxy med era egna grupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
   • LiUID med egna LiU-ID
   till exempel U13-torst45-Skrivuppgift.pdf
  • Skrivuppgiften ska lämnas in till lärarmentorn i Lisam under Inlämningar tillsammans med uppgiften.
   Ange också i Lisam under kommentarsfältet vilket betyg du siktar på med en motivering enligt bedömningskriterierna genom att bl.a. ange var i skrivuppgiften de olika stegen i Gibbs reflektionsmodell finns (detta ska dock inte synas i den text som du tar med dig till dialogseminariet). Information om betyg och bedömningskriterier finns under Bedömningskriterier för självmedvetenhet.
 2. Datum för inlämning finns i schemat i TimeEdite

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-08-25