Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG EFFEKTIVITET: Personlig ledning - HT1

Uppgift 1 - Planering av HT1

Målet med den här uppgiften är att du ska lära dig mer om personlig ledning genom att göra din egen planering för höstterminens första period, HT1.

För att kunna plugga effektivt och lyckas med studierna är det otroligt viktigt att ha en genomtänkt planering. Undersökningar visar att studenter som organiserar sina studier på ett konstruktivt sätt också klarar sig bättre och når högre resultat på tentor! Vinsterna med planering är:

 • få en överblick över både studierna och fritiden
 • få struktur på vardagen
 • kunna fokusera på rätt uppgifter
 • se tydligare vilken tid som finns till förfogande

Du ska se på studierna som ett heltidsarbete vilket innebär minst 40 timmars arbetsvecka. För att kunna utföra uppgiften behöver du ha en kalender - på papper eller elektronisk på datorn och/eller mobilen. Det finns bra (gratis) program för datorn och mobilen med påminnelsefunktioner som Google Calendar. Kalendern är ett viktigt redskap för din planering oavsett vilken typ av kalender du använder. Du bör använda kalendern som ett proaktivt verktyg för enkel och effektiv planering. Att ha allt i huvud fungerar inte. För tips om planering gå till Tips.

 

Genomförande av Uppgift 1

 1. Titta igenom videofilmen om planering av Björn Liljeqvist.
 2. Läs igenom kompendium om studieteknik.
 3. Läs Studentguiden: Hitta balansen i ditt studerande
 4. Skaffa en kalender som du kommer att använda under din studietid och ska lämna in till din mentor
 5. För att planera HT1 ta reda på följande:
  • När HT1 (läs- och tentaperioden) börjar och slutar. Info om terminstider finns här.
  • Vilka kurser du ska läsa.
  • Viktiga händelser som du behöver planera för i ditt liv under kommande läsperiod - även födelsedagar, resor, fester, ledighet, husarbete, motion och hobby, etc.
 6. För varje kurs under HT1 läs igenom kursplanen och gå igenom kurshemsidan. Fundera över följande:
  • Vad består kursen av?
  • Vad är målet med kursen?
  • Vilken kurslitteratur behöver du skaffa?
  • Hur kursen är schemalagd?
  • Vilka deadlines och inlämningstider finns i kursen?
  • Hur ska kursen examineras?
  • När är examinationen?
 7. I kalendern (som du använder och ska lämna in till din mentor) lägg in följande:
  • För hela HT1, dvs. till och med sista dagen på tentaperioden för ht1:
   • För varje kurs: alla deadlines, tider för tentor och andra viktiga händelser under HT1. (Hint 1: I kalendern ska det finnas 8 deadlines och en tenta. Hint 2: exakt tid för tentan hittar du i LiU-appen eller sök under tentamenstillfälle)
   • Fasta föreläsningar, seminarier, lektioner, labbar och grupparbeten för läsperiod 1 - fås enkelt från TimeEdit om du använder en elektronisk kalender. Instruktioner om Timeedit
   • Privata planerade händelser som du redan känner till under HT1 t.ex. födelsedagar, resor, fester, kompisträffar, besök hos föräldrar, träningstider, etc.
  • En mer detaljerad planering för tiden 10/9-16/9:
   • Tid för självstudier och eget arbete för perioden läggas in, t.ex. tid för läsning, förberedelser inför föreläsningar, bearbetning av anteckningar för varje kurs du läser, etc. Lägg in allt som ska göra på dina kurser under den veckan. Ange vad du ska plugga, när ska du plugga och var ska du plugga. Var specifik så att du ska ange vad specifikt du ska läsa i varje kurs.
   • Tid för motion, mathantering (t.ex. lagning, inköp), tv/dator, hobby, tid att umgås med vänner, fester och andra (privata) saker som du vet ska hända under persioden ska läggas in, t.ex. lägg in tider för att gå på gymmet, hälsa på föräldrar eller handla mat.

 

Skriftlig redovisning av Uppgift 1

Redovisa uppgiften 1 genom att lämna in din kalender som innehåller din planering för perioden HT1 (enligt punkt 7 ovan) i lärplattformen Lisam.

 • Kalendern ska vara sparad i pdf-format och pdf-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Personligledning.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga gruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
  Exempel: D08-andla12-Personligledning.pdf
  Använder du en elektronisk kalender, kan du lämna in din kalender i pdf format genom att skriva ut den elektronisk och spara den i pdf, se instruktioner för google-kalender. För att kalendern ska vara läsarbart spara den så att det är max 7 dagar per sida. Använder du en papperskalender så kan du lämna in en papperskopia eller elektronisk i pdf format (scanna eller ta kort på varje blad och lägg in dem i en word-fil som sedan sparas i pdf).
 • Deadline: Datum för redovisningen finns under Deadlines.
 • Kom ihåg att även registrera dig i WebReg innan deadline.

Notera att uppgift 2 ska påbörjas ganska snart efter att uppgift 1 lämnas in så läs igenom uppgiften och planera för när den ska göras.

 

Bedömningskriterier för en godkänd Uppgift 1

För att bli godkänd på uppgift 1 krävs att:

 • Du har utfört uppgiften och redovisat den enligt instruktionerna ovan
 • Du har lämnat in planeringen i tid i Lisam

 

 

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2023-02-18