Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1

 

Uppgift 2

Målet med den här uppgiften är att bli medveten om vad du gör under din vardag och hur du använder din tid. Uppgiften består av två delar som redovisas tillsammans:

 1. Del 1: Tidsstudie - kartläggning
  Syftet med uppgiften är att du får en detaljerad bild om vad du gör och hur du använder din tid. Kartlägg vad du lägger din tid på genom att fylla i detta schema under de sju påföljande dagarna som du gjorde en detaljplanering för under uppgift 1. För att du ska få ut bra resultat av den här uppgiften ska kartläggningen göras kontinuerligt. Kartläggningen redovisas i pdf-format i Lisam och tillsammans med Del 2: Skrivuppgift - Personlig ledning. PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Tidsstudie.pdf där ni ersätter:
  • Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga dialogseminariegruppnummer t.ex. D02 eller U08
  • LiUID med egna LiU-ID
  till exempel D20-andoh30-Tidsstudie.pdf
 2. Del 2: Skrivuppgift - Personlig ledning
  Redovisas skriftligt och elektroniskt i pdf-format till lärarmentorn via Lisam tillsammans med Del 1: Tidsstudie - kartläggning.

 

Bedömningskriterier för en godkänd Uppgift 2

Uppgift 2 ger betyg 3, 4 och 5 enligt följande bedömningskriterier:

 • För betyg 3:
  • Del 1: tidsstudie - kartläggning:
   • utförd enligt instruktionerna
   • inlämnat i Lisam
   • inlämnat i tid. Datum för inlämning finns i schemat i TimeEdite
   • filen följer filnamnskonventionen
  • Del 2: Skrivuppgift - Personlig ledning
   • utförd enligt instruktionerna på 1-2 A4-sidor och behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej.
   • inlämnat i Lisam
   • inlämnat i tid. Datum för inlämning finns i schemat i TimeEdite
   • ska ha ditt namn överst i dokumentet
   • ska ha kurskoden TDDD70 överst i dokumentet
   • filen följer filnamnskonventionen

 • För betyg 4:
  • Bedömningskriterierna för betyg 3 ovan är uppfyllda
  • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i Del 2: Skrivuppgift - Personlig ledning. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej
 • För betyg 5:
  • Bedömningskriterierna för betyg 4 ovan är uppfyllda
  • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i Del 2: Skrivuppgift - Personlig ledning. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej

   

   

   


  Sidansvarig: Aseel Berglund
  Senast uppdaterad: 2021-09-27