Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG UTVECKLING - HT2

Bedömningskriterier för självmedvetenhet


I tabellen nedan hittar du bedömningskriterierna för varje betyg:

Betyg Bedömningskriterier

3

 1. Inlämning av skrivuppgiften (inklusive förberedelsen) ska uppfylla följande:
  • Inlämnade i tid
  • Inlämnade i Lisam
  • Skrivuppgiften ska uppfylla följande:
   1. ska vara på 1-2 A4-sidor (500-1000 ord)
   2. ha ditt namn överst i dokumentet
   3. ha kurskoden TDDD70 överst i dokumentet
   4. behandlar väl steg 1-3 i Gibbs reflektionsmodell. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
   5. Filen följer filnamnskonventionen (Dxy/Uxy-LiUID-Skrivuppgift.pdf)
  • Reflektionsdagboken
   1. innehåller 7 dagars reflektioner som visar att utmaningen är genomförd under 7 dagar.
   2. Filen följer filnamnskonventionen (Dxy/Uxy-LiUID-Reflektionsdagbok.pdf)
 2. Aktivt deltagande på Dialogseminarium: Personlig utveckling

4

 • Bedömningskriterierna för betyg 3 är uppfyllda
 • Lämnar in en reflektionsdagbok som innehåller 14 dagars reflektioner som visar att utmaningen är genomförd under 14 dagar.
 • Steg 4 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlat i skrivuppgiften. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida steget är välbehandlat eller ej

5

 • Bedömningskriterierna för betyg 4 är uppfyllda
 • Lämnar in en reflektionsdagbok som innehåller 21 dagars reflektioner som visar att utmaningen är genomförd under 21 dagar.
 • Steg 5-6 i Gibbs reflektionsmodell är välbehandlade i skrivuppgiften. Steg 1-3 får vara maximalt hälften av den totala texten. Lärarmentorn bedömer huruvida stegen är välbehandlade eller ej
Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2020-11-02