Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1

Personlig ledning

Välkommen till att lära dig om personlig ledning inom området personlig effektivitet!

Första steget för att öka din personliga effektivitet är att fokusera på din personliga ledning som handlar om nedbrytning, analys, planering, prioritering, genomförande och uppföljning av arbetsuppgifterna. Detta möjliggör effektiv självstyrning. Personlig ledning består av 2 obligatoriska uppgifter:

Information om bedömningskriterierna finns under Bedömningskriterier för personlig ledning-sidan.

Under HT1 är följande moment inplanerade i schemat:

  • Föreläsning 1: Introduktion till kursen (PDF)
  • Föreläsning 2: Personlig ledning (PDF)
  • Workshop: Personlig ledning (Här jobbar vi med uppgift 1)
  • Dialogseminarium: personlig ledning (OBS! Obligatorisk närvaro).
    (Information om tid och plats för gruppernas dialogseminarier finns under Schema HT1-sidan.)

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-08-30