Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG UTVECKLING - HT2


Presentationsteknik

Välkommen till att lära dig om presentationsteknik inom området personlig utvecklingl!

Muntlig presentation är viktigt i så väl utbildningen som yrkeslivet. Du kommer allt oftare att hamna i situationer där du behöver lägga fram en idé, måste redovisa ett genomfört projektarbete eller argumentera för att få mer resurser. För att bli bättre på muntlig framställning behöver du dels ha kunskap om det och dels erfarenhet av det.

Under den här delen har vi 1 föreläsning om presentationsteknik och 2 obligatoriska seminarier enligt nedan:

  • Föreläsning: Presentationsteknik, pdf. Presentationen hålls via Zoom, se info här
  • Seminarium 1: Presentationsteknik - oförberedd övning
    Du ska delta aktivt i ett seminarium om presentationsteknik. Inga förberedelser behöver göras men det är ett examinationsmoment och därmed krävs det närvaro och aktivt deltagande. Information om tid och plats hittar du under Seminarium 1-sidan.
  • Seminarium 2: Projetpresentation
    Ni ska presentera projektet som ni har i kursen TDDE25, Perspektiv på data- och mjukvaruteknik. Varje grupp ska hålla en projektpresentation för sitt projket i kursen TDDE25. Om du inte går kursen TDDE25 kan du presentera ett annat projekt du har deltagit i. Mer info finns under Seminarium 2-sidan.

Bra föredrag om presentationsteknik


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-08-25