Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG UTVECKLING - HT2

Uppgift - Självmedvetenhet

Uppgiften för självmedvetenhet består av två delar: förberedelser och 21-dagars utmaningen och dessa måste du göra innan du gör den obligatoriska skrivuppgiften som är ditt inträde till det obligatoriska dialogseminariet.

 

1. Förberedelser för 21-dagars utmaningen

Ta del av följande:

2. 21-dagars utmaningen

  1. Gör 21-dagars utmaningen genom att välja en av fem beprövade vanor och prova den i 21 dagar i rad för betyg 5, 14 dagar i rag för betyg 4 eller 7 dagar i rad för betyg 3 (läs om bedömningskriterierna). Skulle du missa en dag så fortsätt dagen efter tills du är klar. Den här utmaningen skapar en positiv vana som leder till större lycka och detta i sin tur leder till större framgång. För bästa effekt så gör utmaningen i minst 21-dagar.
  2. Använd reflektionsdagboksmallen som du lämnar in till din mentor tillsammans med skrivuppgiften i Lisam. Om du väljer tacksamhetsutmaningen eller dagboksutmaningen så behöver inte skriva ner vad du är tacksam över eller händelsen i reflektionsdagboken om du inte vill att mentorn ska ta del av det. Ange under Aktivitet att du gjorde det och fyll i de andra kolumnerna enligt instruktionen i reflektionsdagboksmallen. Fyll i mallen direkt när du gjorde utmaningen.
  3. Reflektionsdagboken redovisas skriftligt i pdf-format till lärarmentorn via Lisam tillsammans med skrivuppgiften. PDF-filen ska ha följande filnamnskonventioner: Dxy/Uxy-LiUID-Reflektionsdagbok.pdf där ni ersätter:
    • Dxy/Uxy med era egna dialogseminariegrupper D eller U och xy med ert tvåsiffriga dialogseminariegruppnummer t.ex. D02 eller U08
    • LiU-ID med egna LiU-ID
      till exempel D14-torto22-Reflektionsdagbok.pdf

En av vanorna handlar om Mindfulness och på föreläsningen om självmedvetenhet kommer vi att prova på mindfulness. Under hösten finns det schemalagda tider för att utöva mindfullness lett av Aseel Berglund via Zoom. Det är bara att dyka upp. Du kan också träna på egen hand. Mindfulness är ett verktyg som används av många företag som Google, Facebook och svenska Trafikverket. Läs om Mindfulness av Landstinget i Östergötland och ta del av de mindfulness-övningar som är gratis.

3. Redovisning av Uppgiften självmedvetenhet


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-11-03