Göm menyn

TDDD70 Ingenjörsprofessionalism, del 1

PERSONLIG EFFEKTIVITET - HT1

 

Bedömningskriterier för personlig ledning


I tabellen nedan hittar du bedömningskriterierna för de varje betyg:

Betyg Bedömningskriterier

3

4

5

Vid betygsättning utgår lärarmentorn utifrån bedömningskriterierna ovan. Tänk på att alla kriterier för betyg 3 ska vara uppfyllda för att få betyg 3 och det samma gäller för betyg 4 och 5. T.ex. att lämna in skrivuppgiften i tid är en förutsättning för betyg 3 så t.ex. om texten är inte inlämnad i tid och alla andra kriterier för betyg 5 är uppfyllda då blir betyget 4.Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2019-08-26