Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 2


Uppgift 2 i kursen utgör en och en halv iteration i ett utvecklingsprojekt där den första iterationen påbörjades i Uppgift 1. Uppgift 2 är indelad i två obligatoriska delar och en tredje, valfri del. Denna del (del C) utförs individuellt för att ge möjlighet till högre betyg i kursen (se också Examination i menyn).

  • Del A: Bearbetning . (Betyg: U, 3). Observera att deluppgiften innehåller lektionstillfällen med obligatorisk närvaro (2 för IP, en för D). Ingen separat inlämning.
  • Del B: Detaljering (Betyg U, 3). Observera att deluppgiften innehåller ett redovisningstillfälle med obligatorisk närvaro (se Schema). Inlämningstid - se Deadlines.
  • Del C: Valfri del för högre betyg. (Betyg: U, 3, 4, 5). Inlämningstid - se Deadlines.

Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-01-29