Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 2 Del C : Valfri Individuell Reflektion för högre betyg


För att få högre betyg i kursen ska du skriva två reflektioner och lämna in. Båda reflektionerna ska vara skrivna i ett och samma dokument som lämnas in som PDF. Döp filen till `Upg2C_gruppnummer_LiUid.pdf` och lämna in på Lisam under UPG2.C-reflektion. Förr deadline se deadlines.

Reflektion 1

Individuell reflektion om er prototyps påverkan på omgivningen. Läs Raghavan & Pargman (2017) (artikeln är gratis när man läser den via LiUs nät eller loggar in via LiU-biblioteket: sök på titeln "Means and Ends in Human-Computer Interaction: Sustainability through Disintermediation", klicka "Hitta fulltext", logga in, klicka "Full text - ACM" så får du ladda ner pdf-en) och relatera gruppens prototyp till tankarna om hållbarhet och hållbarhetsproblem som diskuteras. Cirka 1000 ord.

Reflektion 2

En individuell reflektion om användbarhetsproblem som identifierades vid användartestet av gruppens hifi-prototyp. Redovisa gruppens användbarhetsproblem och kategorisera dessa enligt en allvarlighetsskala (se exempelvis Arvola 2014, s138). Skriv även några rader om hur varje problem kan åtgärdas. Använd bilder på prototypen för att illustrera. Cirka 1000 ord.