Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 1 Del C Valfri del


Valfri, individuell del som genomförs för högre betyg

Riktlinje för omfånget för den valfria delen är ca 1000 ord. Betyg 3/4/5.

  1. Värdera det arbete som gruppen genomförde under lektionen om kreativitetstekniker i denna fas. Referera till kurslitteraturen.
  2. Beskriv kort de 3 olika koncepten som gruppen har tagit fram under denna uppgift (ta med tillräckligt med detalj så att läsaren förstår resten av texten).
  3. Beskriv hur ni gick till väga när ni valde de kategorier som användes i värderingsmatrisen.
  4. Värdera det arbetssätt som ni använde i denna process. Referera till kurslitteraturen.
  5. Döp filen till `UPG1C_grupp-nummer_LiU-ID.pdf`. Lämna in dokumentet via Lisam (under Inlämningar, UPG1 del C).
Betyget i den valfria delen beror på djupet på resonemanget i steg 1 och 4.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-01-10