Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Examination


Examination TDP022

Kursbetyg baseras på UPG1, UPG2 och UPG3. Då UPG3 täcker samtliga kursmål och är riktad mot en djupare förståelse viktas UPG3 upp med 2x. Halva betygssteg avrundas nedåt (ex. 3,5 rundas ner till 3).
T.ex. om du fått betygen 3, 3, 5 blir kursbetyget (3+3+2*5)/4 = 4.
Med betygen 5, 3, 3 blir kursbetyget (5+3+2*3)/4 = 3,5 dvs 3.

Examination TDDD60

Kursbetyg räknas fram som medelvärdet av betygen på de UPG1 och UPG2, avrundat till närmsta heltal där halva betygssteg avrundas nedåt (t.ex. 3,5 avrundas ned till 3).


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-01-17