Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 1


Uppgift 1 i kursen utgör början av en första iteration av ett utvecklingsprojekt, nämligen skapandet av en första idé om vilket system man egentligen ska bygga. Uppgiften består av två obligatoriska delar och en tredje valfri del. Den (del C) utförs för att ge möjligehet till högre betyg i kursen (se också Examination i menyn till vänster).

  • Del A: litteraturgenomgång. (Betyg U/G). Observera att delen innehåller ett seminariepass med obligatorisk närvaro (se Schema). Inlämningstid - se Deadlines.
  • Del B: Koncept, bearbetning. (Betyg U/G). Observera att delen innehåller en lektion med obligatorisk närvaro (se Schema). Inlämningstid - se Deadlines.
  • Del C: Valfri del för högre betyg. (Betyg 3/4/5). Inlämningstid - se Deadlines.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-01-29