Göm menyn

TDP022 / TDDD60 Interaktiva System

Välkommen till kurshemsidan för Interaktiva system som samläses mellan D och IP (TDP022 och TDDD60). Du hittar all information om kursen i menyn till vänster. Under Kursinformation finns kursupplägg, litteratur, föreläsningsbilder och designuppdrag. Under Kursplan hittar du studieinfo och Examination har allt om krav och betygssättning. Allt du ska göra i kursen finns beskrivet under UPG1, UPG2 och (för IP-studenter) UPG3.

Senaste nytt...


2020‑03‑19  Uppdatering pga Corona
 

Uppgift 2C (valbar) har fått detaljinstruktioner för hur man kommer åt artikeln hemifrån. Uppgift 3 har fått instruktioner om inlämning på Lisam. Om någon har problem med deadline pga Corona så hör av er.
Eva LRSidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2020-01-08