Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Deadlines och schema


1. Kursupplägg och deadlines

Aktivitet

Titel

Information

 

Fö1: Kursintroduktion   PDF finns i kursrummet i Lisam
Fö2: Inspirerande innovationer   PDF finns i kursrummet i Lisam
WS1: Idégenerering och gruppsammansättning  

Innan workshopen ska varje student fylla i sin egen Kompetensinventering enligt instruktionen och titta på How to get startup ideas

Workshopslides: PDF

 
Deadline1:

Alla studenter ska vara registrerade i sina grupper i WebReg. Mer info finns på Kursinformation-sida under Kursadministration.

Projektplan ska lämnas in i Lisam enligt info under Projket-sidan

  3/11, senast kl 23:59  
Deadline2: Gruppens skriftlig inlämning i Lisam för seminarium 1.   8/11, senast kl 13:00  
Sem1: Idépitch   Obligatorisk närvaro och ta med laptop
Se info om förberedelser och genomförande under Projekt-sidan
Fö3:

Tjänstedesign

  PDF  
WS2

Affärsmodellering och lean canvas startup, PDF

 

 

Innan workshopen:

 
Fö4: Sustainability Awareness Framework   Föreläsningen hålls på engelska  
WS3

Analyzing the effects of Software Systems using the Sustainability Awareness Framework - SusAD analys görs i samarbete med studenter ifrån kursen TDDE32.

 

Innan workshopen ska:

  • förberedelser på TDDE32 kurssidan göras
  • NABC analys skickas till TDDE23 studenter
 
Ha1:

Handledning

  Examinator finns tillgänglig för handledning  
Fö5: IP - Immateriella rättigheter   PDF  
WS4 Sparring   Varje student tar med sig gruppens Lean Canvas (på papper eller på datorn)
Sem 2: Statusredovisning  

Obligatorisk närvaro och ta med laptop
Se info om förberedelser och genomförande under Projekt-sidan

 
Ha2:

Handledning

  Examinator finns tillgänglig för handledning  
Fö6 Inspirerande exempel   Föreläsningen hålls av LEAD, företagsinkubatorn som har stöttat hundratals lovande startups i Östergötland  
WS5 Screen cast    
Deadline3: Alla studenter ska vara registrerade i WebReg för den individuella muntliga projektredovisningen.  

12/12, senast kl 23:59

 
Deadline4: Gruppens skriftlig inlämning för projektredovisning i Lisam.  

20/12, senast kl 23:59

Ange vilket betyg man siktar mot med motivering.

 

2. Schema

Nedan är schemat i TimeEdit med detaljerad information om tid och plats.

WS5
Senast uppdate2023-11-14 13:03e -->

 

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2023-11-14