Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Kontakta


Examinator

Aseel Berglund

Kursadministratör

Veronica Gunnarsson

Studierektor

Martin Sjölund, e-post martin.sjolund@liu.se


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2016-03-01