Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

726A85


1. Kursens mål

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper och förmågor inom områdena entreprenörskap och mjukvaruutveckling, med särskilt fokus på formulering, kvalificering och realisering av idéer till entreprenöriella verksamheter.

Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna använda metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter
 • Kunna använda affärsmodeller för mjukvara
 • Kunna använda metoder för spridning och marknadsföring av mjukvara
 • Kunna använda affärsanalysmodeller för mjukvaruinriktat entreprenörskap
 • Ha förmåga att kommunicera ett förslag till en mjukvaruorienterad affärsidé skriftligen och muntligen
 • Ha god kännedom om tjänsteperspektiv på mjukvara
 • Ha god kännedom om finansiering för realisering av en mjukvaruorienterad affärsidé
 • Ha god kännedom om immaterialrätt
 • Ha god kännedom om vad som krävs av en själv och andra för att lyckas som entreprenör.


2. Kursupplägg

Undervisningen i kursen består av:

 • Föreläsningar - introducerar delar av kursinnehållet.
 • Workshops - tillfällen då studenterna jobbar med sina egna projket med bl.a. generera idéer.
 • Projekt - i kursen ska studenterna jobba med ett projekt som genomförs i grupp och mynnar ut i en kundverifierad idé som löser ett äkta problem. I projekt-sidan finns det info om projketet som bedöms enligt bedömningskriterierna under Examinations-sidan. Följande schemalagda moment finns i kursen:
  • Grupparbete – Pass bokade så grupperna kan jobba med sina projekt på egen hand. Projektet bedöms enligt bedömningskriterier.
  • Seminarier – Projektet redovisas muntligt under seminarium 1 och 2 (obligatorisk närvaro).
  • Handledning - i schemat finns det bokningar då examinator är tillgänglig för stöd och eventuella frågor.
  • Redovisning – I slutet av kursen redovisas projektet enligt instruktionerna i projektredovisning som innefattar bl.a. en obligatorisk slutlig individuell muntlig presentation av projektarbetet.
 • Under resurser-sidan finns det relaterat material som ska tas del av.
I kursen ges betyg 3, 4 eller 5 enligt bedömningskriterier för projektet under examination-sida.

3. Kursadministration

Kurskod

Kursen Mjukvarutekniskt entreprenörskap har både kurskoden TDDE02 (för programmen Datateknik, Mjukvaruteknik, Informationsteknik) och 726A85 (för programmet Masterprogrammet IT och management, 120 hp).

Kommunikation

 • Aktuell information om kursen publiceras alltid på kurshemsidan. Här publiceras också evntuella förtydliggande, rättelser och uppdateringar. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över nyheter och ändringar som publiceras på kurshemsidan.
 • Information kommer också att skickas via e-post. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över e-postutskicken.
 • Vid kontakt med läraren via e-post ange alltid kurskoden (TDDE02) i ämnesraden och använd den e-postadress som du fått via universitetet.

Zoom

 • Kursen hålls på distans under hösten 2021 och via verktyget Zoom.
 • Lösenord för Zoom möten finns här (Logga in med ditt LiUID).
 • För att kunna delta via Zoom så ska man kunna både höras och synas så se till att ljudet fungerar och att du har en webbkamera. Saknar du en webbkamera så ska du ansluta dig både via datorn och mobilen så du använder dig av mobilens kamera.
 • Det finns lokaler bokade till vissa pass i kursen. Dessa kan användas. Se till att följa LiUs riktlinjer.

WebReg

WebReg kommer att användas i kursen för att rapportera resultat. Varje student behöver registrera sig på två ställen:

Deadelines för anmälningar finns på Deadlines-sidan.

Lisam

Alla skriftliga inlämningar i kursen görs i TDDE02 kursrum i Lisam under INLÄMNINGAR genom att göra en SPONTAN GRUPPINLÄMNING i respektive inlämningslåda. För varje grupp ska EN gruppmedlem:

 1. Ange gruppnamn med samma namn som i WebReg, t.ex. G11  
 2. Lägga till alla andra gruppmedlemmar. I översikten av en spontan gruppinlämning kan du söka efter studenter och lägga till dem i din grupp. Gruppsammansättningen kan ni själva ändra så länge ni fortfarande kan lämna in. Alla förändringar av gruppsammansättningen syns i loggen för den specifika inlämningen. Där syns även namnet på studenten som genomförde inlämningen. 
 3. Bifoga gruppens filer.
 4. Klicka sedan på Lämna in. 

Deadelines för alla inlämningar finns på Deadlines-sidan. Om du inte kommer åt kursrummet i Lisam kontrollera att du är registrerad på kursen. och om du inte är registrerad ta kontakt med studievägledaren. Ta också kontakt med kursadministratören och be henne lägga in dig manuellt.

4. Tips för lyckade studier på distans

I coronavirusets spår behöver vi ställa om för distansstudier och plugga hemifrån så kursen hålls på distans under hösten 2021 och att studera på distans. Det finns många fördelar med det och det kan vara utmannande. Här kommer tips och trix på hur du lyckas blir en ninja på det.

Trivsam studiemiljö

 • Separat studieplats
  Om det är möjligt, se till att det finns en separat plats där du pluggar. Har du skrivbord? Använd det! Köksbordet är också en bra plats. Undvik att plugga i soffan eller i sängen. Om du inte har en separat plats så är det bra att avsluta studiedagen med att städa undan din studieplats. På så sätt skiljer du mellan studier och fritid.
 • Eliminera distraktioner i hemmet
  Se till att du har en trivsam studiemiljö hemma som inbjuder till att plugga. Plocka undan det som ligger och stökar till så som disk och annat. Det blir lättare att fokusera då. Se till att

Morgonrutin

 • Kliv upp på morgonen
  Kliv upp i vanlig tid. Undvik att ta sovmorgon för då kommer du att tappa rutinen som är bra att hålla kvar.
 • Byt om
  Börja studiedagen med att byta om. Du kommer att mentalt ställa om till studie-mode. Hoppa över mjukiskläderna och pyjamas som får dig att känna att du är ledig och ska chilla.
 • Ta hand om kroppen
  Se till att du äter frukost och borstar tänderna. Det är viktigt att du har energi när du börjar dagen.
 • Gå till campus fast hemma
  Gå ut på en kort promenad för att "gå till campus". Det hjälper också till att mentalt ställa in dig på att det är en studiedag som alla andra dagar.

Studiedagen

 • Sätt upp mål för dagen
  Vad vill du ha gjort när dagen är slut? Sätt upp punkter över det absolut viktigaste sakerna du ska göra under dagen och fokusera på att få dem gjorda. Om du gör detta i slutet av varje dag så börja dagen med att prioritera aktiviteterna. När du har plan för veckan så är det lätt att den bryts ner per dag.
 • Strukturera upp dagen
  Det är viktigt att du separerar studier och fritid så att dessa inte flyter ihop. Sätt upp ett tidsschema för dig själv så du planerar när dagen börjar, du äter lunch och slutar för dagen. Kom ihåg att ta pauser däremellan. Du kommer att ha digitala schemalagda moment så som föreläsningar, seminarier och laborationer. Se till att du ta del av dem och på så sätt kommer du få en naturlig struktur på din dag. Har du inget schemalagt blir det ännu viktigare att du strukturerar upp dagen i olika pass.
 • Planera lunchen i förväg
  När du pluggar hemma så är risken större att du glömmer bort mat. Se till att du äter lunch och att det inte blir en knäckemacka eller bara kokt pasta. Förbered en matlåda till lunchen kvällen innan för att minska risken att tappa fokus om du ska laga mat.
 • Gör det viktiga först
  Börja dagen med att jobba med de viktigaste punkterna du har satt upp för dagen.
 • Ta raster
  Se till att du tar raster. När du tar rasten lämna din studieplats. Ta gärna en kort promenad, även om det regnar och är kallt. Frisk luft och fysisk aktivitet hjälper dig att koncentrera bättre.
 • Plugga med andra online
  Se till att du pluggar med andra online. Boka upp en tid då ni plugga tillsammans. Har ni en fast tid så skapar ni en rutin som gynnar er studieteknik.

Avsluta studiedagen-rutin

 • Avsluta dagen med att gå igenom målen för dagen
  Avsluta varje dag med att planera morgondagens aktiviteter genom att skriv ner de fem viktigaste sakerna som du ska göra imorgon. Kan du göra dessa synliga så är det väldigt bra, t.ex. lägg att göra listan på tangentbordet eller datorskärmen, lägg uppgifterna på skrivbordet.
 • Plocka undan studieplatsen
  Se till att din studieplats är iordning i slutet av studiedagen. Det gör att det känns mer inbjudande att börja plugga morgonen därpå. Om du inte har en specifik studieplats, plocka undan din studieplats.
 • Gå hem
  Avsluta dagen genom att ta en promenad för att "gå hem". Det blir lättare då att mentalt släppa studierna och skapa en skillnad mellan studietid och privat tid hemma. Under promenad tänk på alla bra saker du har gjort under dagen.

Samarbeta
Alla sitter i samma båt så ta hjälp av varandra. Gör online-grupper tillsammans med dina studiekamrater där ni kan plugga tillsammans och diskutera studiearbeten-, projekt och uppgifter.

 

Håll motivationen
Belöna dig själv så du fortsätter vara motiverad. Att se progressionen är motiverande. Se till att du har en lista på aktiviteter eller saker som ska göras under dagen och bocka av dem för att känna att du kommer vidare och framåt. Eller kan du belöna dig själv efter att du har avklarat mål, uppgifter, aktiviteter med pauser, promenader, titta på ett roligt videoklipp eller serieavsnitt om du kan hålla dig till bara ett och kan fortsätta plugga efteråt: "när jag har pluggat i 30 minuter så tar jag en kopp kaffe" eller "när jag har gått igenom de här uppgifterna så går jag ut i fem minuter."

     

Håll kontakt med vänner och familj
Se till att du fortsätter ha kontakt med dina vänner och familjemedlemmar genom att använda sociala kanaler, chattar, telefonsamtal och videosamtal.

 

Ta helg
Se till att ta helg på lördag och söndag. Gör det som ger dig energi och glädje.

     

Identifiera digitala distraktioner och eliminera dem
Distraktionerna är ett klick bort på din dator, surfplatta eller mobilen. Risken är större när du pluggar hemma att du blir distraherad av alla appar och underhållsprogram som du har på mobilen, surfplattan och datorn. Att plugga vid datorn gör att det är lättare att bli distraherad då allt är så lättillgängligt. Lägg undan mobilen så den finns på ett avstånd så den inte är så lättillgänglig och sätt den på stör ej -läge. För att minska distraktionsrisken identifiera dina distraktioner som Youtube, Facebook, Netflix, Steam eller liknande och blocka de under studiedagen.

 
Följ LiUs regler
Tänk på att det är inte tillåtet med film, foto och ljudupptagningar under föreläsningar, seminarier och andra undervisningstillfällen på Linköpings universitet. Detta gäller även för undervisning som sker på distans och digitalt. Mer info finns här. Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar. Mer om lagar och regler finns här.

     

Ägna tid åt dina intressen
Om du kan fortsätta med dina intressen inom ramen för de rådande rekommendationerna och riktlinjerna så är det viktigt att du fortsätter ägna tid åt dem.

 

Håll dig uppdaterad
Det är viktigt att hålla sig uppdaterad både när det gäller situationen nationellt men också gällande LiU centralt och dina kurser. Schemalägg till exempel att du en gång per dag då du ser över nyhetsuppdateringar på lämpliga trovärdiga kanaler.

     

 

 

5. Kursutvärdering från föregående år

Enligt kursutvärderingen förra året gick kursen bra, men vissa förbättringar har ändå gjorts till i år:

 • En inspelad pitch ska lämnas in.
 • Föreberedelser ska göras inför workshopen
 • Introducerat en coaching workshop.
 • Bedömningskriterierna för examinationen och respektive betyg har förtydligat.

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-10-29