Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

726A85


1. Kursens mål

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper och förmågor inom områdena entreprenörskap och mjukvaruutveckling, med särskilt fokus på formulering, kvalificering och realisering av idéer till entreprenöriella verksamheter.

Efter avslutad kurs skall den studerande:

 • Kunna använda metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter
 • Kunna använda affärsmodeller för mjukvara
 • Kunna använda metoder för spridning och marknadsföring av mjukvara
 • Kunna använda affärsanalysmodeller för mjukvaruinriktat entreprenörskap
 • Ha förmåga att kommunicera ett förslag till en mjukvaruorienterad affärsidé skriftligen och muntligen
 • Ha god kännedom om tjänsteperspektiv på mjukvara
 • Ha god kännedom om finansiering för realisering av en mjukvaruorienterad affärsidé
 • Ha god kännedom om immaterialrätt
 • Ha god kännedom om vad som krävs av en själv och andra för att lyckas som entreprenör.


2. Kursmoment

Undervisningen i kursen består av:

 • Föreläsningar - introducerar delar av kursinnehållet.
 • Workshops - tillfällen då studenterna jobbar med sina egna projket med bl.a. generera idéer.
 • Projekt - i kursen ska studenterna jobba med ett projekt som genomförs i grupp och mynnar ut i en kundverifierad idé som löser ett äkta problem. I projekt-sidan finns det info om projketet som bedöms enligt bedömningskriterierna under Examinations-sidan. Följande schemalagda moment finns i kursen:
  • Grupparbete – Pass bokade så grupperna kan jobba med sina projekt på egen hand. Projektet bedöms enligt bedömningskriterier.
  • Seminarier – Projektet redovisas muntligt under seminarium 1 och 2 (obligatorisk närvaro).
  • Handledning - i schemat finns det bokningar då examinator är tillgänglig för stöd och eventuella frågor.
  • Redovisning – I slutet av kursen redovisas projektet enligt instruktionerna i projektredovisning som innefattar bl.a. en obligatorisk slutlig individuell muntlig presentation av projektarbetet.
 • Under resurser-sidan finns det relaterat material som ska tas del av.
I kursen ges betyg 3, 4 eller 5 enligt bedömningskriterier för projektet under examination-sida.

3. Kursadministration

Kurskod

Kursen Mjukvarutekniskt entreprenörskap har både kurskoden TDDE02 (för programmen Datateknik, Mjukvaruteknik, Informationsteknik) och 726A85 (för programmet Masterprogrammet IT och management, 120 hp).

Kommunikation

 • Aktuell information om kursen publiceras alltid på kurshemsidan. Här publiceras också evntuella förtydliggande, rättelser och uppdateringar. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över nyheter och ändringar som publiceras på kurshemsidan.
 • Information kommer också att skickas via e-post. Du är skyldig att hålla rimlig uppsikt över e-postutskicken.
 • Vid kontakt med läraren via e-post ange alltid kurskoden (TDDE02) i ämnesraden och använd den e-postadress som du fått via universitetet.

WebReg

WebReg kommer att användas i kursen för att rapportera resultat. Varje student behöver registrera sig på två ställen:

Deadelines för anmälningar finns på Deadlines-sidan.

Lisam

Alla skriftliga inlämningar i kursen görs i TDDE02 kursrum i Lisam under INLÄMNINGAR genom att göra en SPONTAN GRUPPINLÄMNING i respektive inlämningslåda. För varje grupp ska EN gruppmedlem:

 1. Ange gruppnamn med samma namn som i WebReg, t.ex. G11  
 2. Lägga till alla andra gruppmedlemmar. I översikten av en spontan gruppinlämning kan du söka efter studenter och lägga till dem i din grupp. Gruppsammansättningen kan ni själva ändra så länge ni fortfarande kan lämna in. Alla förändringar av gruppsammansättningen syns i loggen för den specifika inlämningen. Där syns även namnet på studenten som genomförde inlämningen. 
 3. Bifoga gruppens filer.
 4. Klicka sedan på Lämna in. 

Deadelines för alla inlämningar finns på Kursupplägg, deadlines & schema-sidan.

Om du inte kommer åt kursrummet i Lisam kontrollera att du är registrerad på kursen och om du inte är registrerad ta kontakt med studievägledaren. Ta också kontakt med kursadministratören och be henne lägga in dig manuellt.

4. Kursutvärdering från föregående år

Enligt kursutvärderingen förra året gick kursen bra, men vissa förbättringar har ändå gjorts till i år:

 • Lean Canvas inkluderas i kursen
 • Införande av en workshop om Lean Canvas
 • Studeternas återkoppling till varandra under seminarie 1 och 2 görs via forms
 • Introducerat en sparring workshop.
 • Bedömningskriterierna för examinationen och respektive betyg har förtydligat.
 • Ny mall för slutrapporten

Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2023-10-29