Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Resurser

1. Affärsmodell

Instuderingsmaterial:
 • What is a Business Model? by Andrea Ovans, in Harvard Business Review, January 23, 2015
 • De nya affärsmodellerna - värdeskapande affärsinnovationer av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Dnr: 2009/275 (pdf)
 • Chakravorti, B. (2010): Finding Competitive Advantage in Adversity. In: Harvard Business Review. (Länk)
 • Thompson, J., MacMillan, I. (2010): Making Social Ventures Work. In: Harvard Business Review. (Länk)
 • Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2013). The St . Gallen Business Model Navigator. International Journal of Product Development, 18(3), 249–273. http://doi.org/10.1007/978-3-319-01056-4_7
 • Seetharaman, P. (2020). Business models shifts: Impact of Covid-19. International Journal of Information Management54, 102173. (Länk)
 • Matzler, K., Bailom, F., Eichen, S. F. von den, & Kohler, T. (2013). Business model innovation: coffee triumphs for Nespresso. Journal of Business Strategy, 34(2), 30-37. doi:10.1108/02756661311310431
 • 10 Business Models That Will Inspire You
 • Business model innovation - beating yourself at your own game: Stefan Gross-Selbeck (TED)
 • One Idea, Many Business Models: Joshua Gans at TEDxUofT (TED)
 • 50 different types of business models.
 • Budgetmallar på verksamt.se eller almi.se

Marknadsstorlek:

Fördjupningsmaterial:

 

2. Entreprenörskap

Instuderingsmaterial:

Fördjupningsmaterial:

 • Samuelsson, Mikael, (2007): “Vad är entreprenörskap?”, Entreprenörskapsspegeln 2007#1, SFS (Stiftelsen för Småföretagarforskning) (pdf)
 • Vad är entreprenörskap? (Youtube)
 • Six Myths of Entrepreneurship (Youtube)
 • The 15 Characteristics of Effective Entrepreneurs av Simon Campanello (Youtube)
 • Entrepreneur (Länk)

3. Finansiering

Instuderingsmaterial:

4. Growth Hacking

 

5. Idéer

 • Where good ideas come from: Steven Johnson (TED)
 • How to Come up with Hundreds of Business Ideas av  (Länk)
 • Så skapar du en vinnande affärsidé (Länk)
 • Har du en affärsidé? (Länk)
 • Är din affärsidé hållbar? (Länk)

6. Innovation

Fördjupningsmaterial:
 • What is Innovation? - Science of Innovation (Youtube)
 • Vad är innovation? (Youtube)
 • The art of innovation | Guy Kawasaki | TEDxBerkeley
 • Why some people are more innovative av Clayton Christensen (Youtube)
 • Så skapar du en innovationskultur (Youtube)
 • Entrepreneurial Innovation at Google (PDF)
 • How to Build a Great Company Culture like Google
 • Bli bättre på att skapa innovationer (Youtube)
 • Start by Why: Simon Sinek (TED)
 • Big bang disruption: Larry Downes at TEDxBayArea (TED)
 • Social innovation (Mötesplats) - Mötesplats Social Innovation (MSI) är en samlande nationell kunskapsnod för social innovation och samhällsentreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger vi kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar – Ett styrkeområde för Sverige

7. Marknadsföring

 

8. MVP

En MVP ska användas för att förstå och besluta hur affärsidén / produkten / tjänsten ska vidareutvecklas genom att ge kunderna tillgång till affärsidén / produkten / tjänsten innan den är helt färdigbyggd. En MVP ska innehålla kärnan i det som ska erbjudas till kunderna så:

 • kunderna får tillräcklig nytta från första stund,
 • data kan samlas in
 • lära sig mer om behovet, kunden och marknaden utifrån insamlat data så affärsidén / produkten / tjänsten kan vidareutveckla.

Följande är exempel på MVP:

 1. Landningssida
 2. Demo videos
 3. Concierge MVP - affärsidén / produkten / tjänsten tillhandahållas manuellt istället för att ha en digital produkt.
 4. Piecemeal MVP - använda befintliga verktyg och tjänster i egna projekt genom att utgå ifrån olika komponenter, sätter ihop dem på ett sätt som ger en ny funktionalitet och användarupplevelse.
 5. Wizard of Oz MVP: Skapa en MVP som ser ut att vara automatisk (har ett front-end) men fungerar manuellt (hela backenden eller delar av den fungerar manuellt)
 6. Interaktiva prototyper (utvecklade med prototypingsverktyg eller 

Beroende på hur många Lean starts up iterationer ni ska göra i projektet, vilken ambitionsnivå ni har, hur ni ska genomföra utvärderingen och själva idéen så får ni avgöra vilken typ av MVP ni ska ta fram. Har ni flera iterationer så kan ni ha olika typer av MVPer. Genom MVP:en ska ni komma fram till hur ni ska gå vidare.

Making sense of MVP (Minimum Viable Product) – and why I prefer Earliest Testable/Usable/Lovable

What are Key Minimum Viable Product Examples and How Can They Be Used?

9. NABC

Kundundersökning

Konkurentanalys

 

10. Pitch

 

11. Projekt

12. Screen cast

13. Tjänstedesign

 • Vad är tjänstedesign? (Vimeo video)
 • Holmlid, Stefan (2007). Interaction design and service design: Expanding a comparison of design disciplines. Nordic Design Research, Nordes. (PDF)

 

14. Utvecklingsmetodik

Lean startup

Splittestning

 • Peitsa Hynninen and Marjo Kauppinen, A/B testing: A promising tool for customer value evaluation. Requirements Engineering and Testing (RET), 2014 IEEE 1st International Workshop on. IEEE, pages 16-17, 2014. (PDF)
 • Thomas Crook, Brian Frasca, Ron Kohavi, and Roger Longbotham. Seven pitfalls to avoid when running controlled experiments on the web. In Proceedings of the 15th ACM SIGKDD, pages 1105-1114, 2009. (PDF)
 • Google analytics
 • Splitly, Amazon Split Testing Software

Prototyping

Design

 • Goodwin K., (2009). Designing for the Digital Age - How to Create human-Centered Products and Services, Wiley. ISBN: 978-0-470-22910-1. - En bok som i detalj, begripligt, beskriver hur man genomför ett designprojekt med metoden Målinriktad design (Goal-directed design). Innehåller detaljerade instruktioner för användarintervjuer, personakonstruktion, scenarios och kravidentifikation. Mindre bra beskrivning av design och inget om prototyping och utvärdering. Finns tillgänglig elektronisk via LiU bibliotek.
 • Designing How We Design: Kim Goodwin (Youtube)
 • Rubin J. and Chisnell D. (2008) Handbook of Usability Testing How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests, 2nd Edition, available online.

 

15. Övriga resurser


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2023-12-06