Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Projekt


1. Projekt

I kursen ska studenterna jobba med ett projekt. Projektarbetet består av att i en grupp om 3 - 4 studenter (max 2 studenter från samma utbildning) utveckla en egen idé som gruppen jobbar med under kursen. Projektet ska mynna ut i en kundverifierad idé som löser ett äkta problem och gärna lösa problem som bidrar till de globala målen och agenda 2030 - överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. Följande ska gälla för projektarbetet:

 • Uppgiften kräver självständigt arbete av alla gruppens medlemmar.
 • Grupperna ska anmälas i WebReg och Lisam ska användas för skriftliga inlämningar. Mer info om administrationen i kursen finns under Kursinformation-sidan under Kursadministration.
 • Söka och hitta partner att jobba med under kursen kan göras i Hitta-Projektmedlemmar.xlsx filen i kursrummet i Lisam, under Samarbetsytan.
 • Välj gärna en idé som ni vill jobba vidare med till en riktig produkt.
 • Det finns i Lisam under kursdokument ett antal utmaningar som man kan jobba med i kursen.
 • Starta projeket med att i gruppen komma överens om vilket mål ni har med kursen, vilken ambitionsnivå ni har med avseende på betyg på kursen, hur ni ska kommunicera, hur ni ska arbeta, etc.
 • Projektet mynnar ut i en kundverifierad affärsidé som löser ett äkta problem. I slutet av projketet ska studentgruppen demonstrera en MVP som visar affärsidéen med dess funktionalitet där följande har tillämpats:
 1. Lean Startup metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter.
 2. Affärsmodeller för mjukvara
 3. Spridning och marknadsföring av mjukvara genom Growth Hacking
 4. Affärsanalysmodell för mjukvaruinriktat entreprenörskap enligt NABC - Need, Approach, Benefits, Competition inklusive en effektanalys av affärsidén / produkten / tjänsten genom att använda  SusAD-metoden.
 5. Kommunikation av förslag till en mjukvaruorienterad affärsidé skriftligen och muntligen

Punkt 1-5 ska redovisas muntligt och skriftligt under kursensgång i Seminarium 1 och Seminarium 2 samt i Projektredovisning i slutet av projektet enligt nedan. Bedömningskriterier för kursen och projektet finns under Examination-sida. Deadlines finns under Deadline och schema-sidan.


2. Seminarium 1 - Idépitch

Innan seminariet:

 • Varje grupp lämnar i Lisam en skriftlig pitch av idén och en NABC-analys i pdf-format.
  • Behovet i NABC-analysen ska stödjas med underlag som kommer från en egen kundundersökning (kvalitativa och/eller kvantitativa metoder ska tillämpas) och från relevanta och tillförlitliga källor så som branschorganisation rapporter.
  • Minst 4 konkurrenter.
 • Information om inlämning i Lisam (se kursinformation-sidan under Kursadministration).
 • Deadline för inlämningen finns på Deadline och schema-sidan.

På seminariet:

 • Varje grupp ska pitcha sin affärsidé och pitchen ska vara för potentiella investerare så berätta vad ert erbjudande är och vad gruppen vill att investeraren ska bidra med.
 • Pitchen ska vara på 2-3 minuter (Tiden måste hållas!) och ska innehålla:
  • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
  • NABC
  • Teamet
  • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er
 • Gruppen får själv bestämma vilka som pitchar.
 • Seminariet är obligatoriskt. Gruppen närvarar endast på det pass då gruppen pitchar och ger feedback
 • Ta med en laptop
 • Återkoppling:
  • När pitchen är färdig får gruppen feedback på idéerna enligt modellen Value Creation Forum som är framtagen av SRI
  • Feedbacken ges av andra grupper enligt tabellen nedan.
  • Varje individ lämnar feedback via Forms till de andra grupperna under seminarier.
  • Ingen skriver under presentationen
  • Efter presentationen ska alla ge feedback under 2 minuter till gruppen som pitchad.
 • Grupperna närvarar under seminariet och ger feedback enligt nedan:
Tid   G01 G02 G03 G04 G05
kl 13:15-15:00 1 Pitchar Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps
2 Gul keps Pitchar Röd keps Grön keps Glasögon
3 Glasögon Gul keps Pitchar Röd keps Grön keps
4 Grön keps Glasögon Gul keps Pitchar Röd keps
5 Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps Pitchar
Tid   G06 G07 G08 G09 G10
kl 15:15-17:00 1 Pitchar Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps
2 Gul keps Pitchar Röd keps Grön keps Glasögon
3 Glasögon Gul keps Pitchar Röd keps Grön keps
4 Grön keps Glasögon Gul keps Pitchar Röd keps
5 Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps Pitchar

Genomförande under seminariet:

 1. Gruppen som pitchar förbereder sig
 2. Alla andra grupper går till Forms (länk finns i tabellen ovan)
 3. Välj grupp du ger feedback till enligt tabellen ovan
 4. Ange glasögon eller färg på din keps
 5. Lyssna på pitchen (då får man inte skriva, vi är tysta för att alla inte är simultana och det är svårt att lyssna och skriva samtidigt)
 6. Skriv feedback i 2 minuter - Ge feedback på idén och inte på själva pitchen

 

 


3. Seminarium 2: statusredovisning

 • Varje grupp ska ge en muntlig statusrapportering av projektet.
 • Varje statusrapportering ska ta 10 minuter och följande ska tas upp:
  • Presentation av gruppens Lean Canvas
  • Vad ska göras fram till projektredovisningen?
  • Vilka hinder finns det?
 • Seminariet är obligatoriskt. Gruppen närvarar endast på det pass då gruppen presenterar och ger feedback
 • Ta med en laptop
 • Personer som presenterade vid seminarium 1 får inte presentera vid detta seminarium med ett undantag då hela gruppen presenterar vid seminarium 1 då kan hela gruppen presentera vid seminarium 2.
 • Återkoppling:
  • När presentationen är färdig får gruppen feedback enligt modellen Value Creation Forum som är framtagen av SRI
  • Feedbacken ges av andra grupper enligt tabellen nedan.
  • Varje individ lämnar feedback via Forms till de andra grupperna under seminarier.
  • Ingen skriver under presentationen
  • Efter presentationen ska alla ge feedback under 2 minuter till gruppen som presenterade.
 • Grupperna närvarar under seminariet och ger feedback enligt nedan:
Tid   G01 G03 G05 G07 G09
kl 13:15-15:00 1 Presenterar Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps
2 Gul keps Presenterar Röd keps Grön keps Glasögon
3 Glasögon Gul keps Presenterar Röd keps Grön keps
4 Grön keps Glasögon Gul keps Presenterar Röd keps
5 Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps Presenterar
Tid   G02 G04 G06 G08 G10
kl 15:15-17:00 1 Presenterar Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps
2 Gul keps Presenterar Röd keps Grön keps Glasögon
3 Glasögon Gul keps Presenterar Röd keps Grön keps
4 Grön keps Glasögon Gul keps Presenterar Röd keps
5 Röd keps Grön keps Glasögon Gul keps Presenterar

Genomförande under seminariet:

 1. Gruppen som pitchar förbereder sig
 2. Alla andra grupper går till Forms (länk finns i tabellen ovan)
 3. Välj grupp du ger feedback till enligt tabellen ovan
 4. Ange glasögon eller färg på din keps
 5. Lyssna på pitchen (då får man inte skriva, vi är tysta för att alla inte är simultana och det är svårt att lyssna och skriva samtidigt)
 6. Skriv feedback i 2 minuter - Ge feedback på idén och inte på själva pitchen

 


4. Projektredovisning

Projektet bedömms utifrån bedömningskriterierna som finns under examination-sida. Varje projektgrupp ska redovisa följande i slutet av projektet:

 1. Individuell muntlig redovisning av projektet på 15 minuter som innefattar:
  • en pitch (alla gruppmedlemmar kan ha samma pitch) på 20-30 sekunder. Tiden måste hållas!
  • en life demonstration av produktidéen genom att visa MVP:en på 1-2 minuter. Visa INTE filmen utan demonstrera MVP:n. Tiden måste hållas!
  • svara på ett antal frågor av examinatorn kring projeketet med avseende på kursmålen.
  Följande gäller:
  • Varje student närvarar endast på sin egen redovisning.
  • Anmälan till redovisningen görs via WebReg (se Kursinformation-sidan under Kursadministration) där det finns tre tillfällen att välja på. Det är först till kvarn som gäller och man får den tidsslott enligt ordningen i WebReg så man räknar ut vilken tidsslott man har genom att utgå ifrån att varje redovisning tar 15 minuter. Till exempel om ett redovisningstillfälle har följande tider kl 08:15-12:00 så finns det följande tidsslott:
   1. 08:15
   2. 08:30
   3. 08:45
    09:00 - Paus
   4. 09:15
   5. 09:30
   6. 09:45
    10:00 - Paus
   7. 10:15
   8. 10:30
   9. 10:45
    11:00 - Paus
   10. 11:15
   11. 11:30
   12. 11:45
   Om du hamnar på plats nummer 10 i WebReg listan så startar din redovisning cirka kl 11:15. Var på plats i god tid innan, reservera en bra stund för redovisningen och ha tålamod då oförutsedda händelser kan inträffa
 2. Gruppen lämnar in i Lisam (se kursinformation-sidan under Kursadministration) en slutrapport som är sparad i pdf.
  • Rapporten kommer att bedömmas utifrån bedömningskriterierna på Examination-sidan.
  • Individuella reflektioner (krävs för betyg 4 och 5) redovisas i slutrapporten.
  • I rapporten ange under bilaga vilket betyg gruppen ämnar med en motivering.
 3. Gruppen lämnar in en screencast på max 1 minut som en marknadsföringsmaterial för produkten. Screencast kan lämnas in i Lisam eller valfri plats och i så fall ska länken till screencast anges i slutrapporten.
 4. Gruppen lämnar in en inspelad pitch av affärsidéen på max 3 minuter (tiden måste hållas!). Pitchen ska vara för potentiella investerare och innehåller:
  • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
  • NABC
  • Teamet
  • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er
   Pitchen kan lämnas in i Lisam eller valfri plats och i så fall ska länken anges i slutrapporten.

Deadline för WebReg-registrering samt slutrapport och screencast inlämningen finns på Kursupplägg, deadline & schema-sidan.

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2022-11-24