Göm menyn

TDDE02 Mjukvarutekniskt entreprenörskap

Projekt


1. Projekt

I kursen ska studenterna jobba med ett projekt. Projektarbetet består av att i en grupp om ca 4 studenter utveckla en egen idé som gruppen jobbar med under kursen. Projektet ska mynna ut i en kundverifierad idé som löser ett äkta problem och gärna lösa problem som bidrar till de globala målen och agenda 2030 - överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. Följande ska gälla för projektarbetet:

 • Uppgiften kräver självständigt arbete av gruppens medlemmar.
 • Grupperna ska anmälas i WebReg och Lisam ska användas för skriftliga inlämningar. Mer info om administrationen i kursen finns under Kursinformation-sidan.
 • Söka och hitta partner att jobba med under kursen kan göras i Hitta-Projektmedlemmar.xlsx filen i kursrummet i Lisam, under Samarbetsytan.
 • Välj gärna en idé som ni vill jobba vidare med till en riktig produkt. De som väljer det får möjlighet att få coaching av LiU Innovation under kursen.
 • Starta projeket med att komma överens om vilket mål ni har med kursen, vilken ambitionsnivå ni har med avseende på betyg på kursen, hur ni ska kommunicera, hur ni ska arbeta, etc.
 • Projektet mynnar ut i en kundverifierad affärsidé som löser ett äkta problem. I slutet av projketet ska studentgruppen demonstrera en MVP som visar affärsidéen med dess funktionalitet där följande har tillämpats:
 1. Lean Startup metodik för utveckling av innovativa mjukvaruprodukter.
 2. Affärsmodeller för mjukvara
 3. Spridning och marknadsföring av mjukvara genom Growth Hacking
 4. Affärsanalysmodell för mjukvaruinriktat entreprenörskap enligt NABC - Need, Approach, Benefits, Competition inklusive en effektanalys av affärsidén / produkten / tjänsten genom att använda  SusAD-metoden.
 5. Kommunikation av förslag till en mjukvaruorienterad affärsidé skriftligen och muntligen

Punkt 1-5 ska redovisas under kursensgång i Seminarium 1 och Seminarium 2 samt i Projektredovisning i slutet av projektet enligt nedan. Bedömningskriterier för kursen och projektet finns under Examination-sida. Deadlines finns under Deadline och schema-sidan.


2. Seminarium 1 - Pitch 1

Innan seminariet:

 • Varje grupp lämnar i Lisam en skriftlig pitch av idén och en NABC-analys i pdf-format.
  • Behovet i NABC-analysen ska stödjas med underlag som kommer från en egen kundundersökning (kvalitativa och/eller kvantitativa metoder ska tillämpas) och från relevanta och tillförlitliga källor så som branschorganisation rapporter.
  • NABC ska innehålla minst 4 konkurenter.
 • Information om inlämning i Lisam (se kursinformation-sidan under Kursadministration).
 • Deadline för inlämningen finns på Deadline och schema-sidan.

På seminariet:

 • Varje grupp ska pitcha sin affärsidé och pitchen ska vara för potentiella investerare så berätta vad ert erbjudande är och vad gruppen vill att investeraren ska bidra med.
 • Pitchen ska vara på max 3 minuter (Tiden måste hållas!) och ska innehålla:
  • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
  • NABC
  • Teamet
  • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er
 • Gruppen får själv bestämma vilka som pitchar.
 • Återkoppling:
  • När pitchen är färdig får gruppen återkoppling på idéerna av examinatorn, LiU innovation, och andra grupper.
  • Modellen vi använder för återkoppling heter Value Creation Forum och är framtagen av SRI
 • Seminariet är obligatoriskt.
 • Grupperna närvarar under seminariet enligt nedan:
kl 13:15-15:00 G01
G02
G03
G04
G05
G12
 
kl 15:15-17:00 G06
G07
G08
G09
G10
G11

 


3. Seminarium 2

Varje grupp ska ge en muntlig statusrapportering av projektet för investeraren som investerade i projektet efter pitchen under seminarie 1. Varje statusrapportering ska ta 10 minuter och följande ska tas upp:

 • En kort pitch på 2 minuter (Tiden måste hållas!).
 • Vad har gjorts sedan seminarium 1?
 • Vad ska göras fram till projektredovisningen?
 • Vilka hinder finns det?

Gruppen får själv bestämma hur man presenterar och vilka som presenterar. Seminariet är obligatoriskt och alla grupper närvarar enligt nedan:

kl 13:15-15:00 G01
G03
G05
G07
G09
G11
 
kl 15:15-17:00 G02
G04
G06
G08
G10
G12

 


4. Projektredovisning

Projektet bedömms utifrån bedömningskriterierna som finns under examination-sida. Varje projektgrupp ska redovisa följande i slutet av projektet:

 1. Individuell muntlig redovisning av projektet på 15 minuter som innefattar:
  • en pitch (alla gruppmedlemmar kan ha samma pitch) på 20-30 sekunder. Tiden måste hållas!
  • en life demonstration av produktidéen genom att visa MVP:en på max 1 minut. Tiden måste hållas!
  • svara på ett antal frågor av examinatorn kring projeketet med avseende på kursmålen.
  Följande gäller:
  • Varje student närvarar endast på sin egen redovisning.
  • Anmälan till redovisningen görs via WebReg (se Kursinformation-sidan under Kursadministration) där det finns tre tillfällen att välja på. Det är först till kvarn som gäller och man får den tidsslott enligt ordningen i WebReg så man räknar ut vilken tidsslott man har genom att utgå ifrån att varje redovisning tar 15 minuter. Till exempel om redovisningstillfället börjar kl 08:15 så finns det följande tidsslott:
   1. 08:15
   2. 08:30
   3. 08:45
   4. 09:00
   5. 09:15
   6. 09:30
   7. 09:45
   8. 10:00
   9. 10:15
   10. 10:30
   11. 10:45
   12. 11:00
   13. 11:15
   14. 11:30
   15. 11:45
    Om du hamnar på plats nummer 10 i WebReg listan så startar din redovisning cirka kl 10:30.
 2. Gruppen lämnar in en screencast på max 2 minuter som en marknadsföringsmaterial för produkten. Screencast kan lämnas in i Lisam eller valfri plats och i så fall ska länken till screencast anges i slutrapporten.
 3. Gruppen lämnar in en inspelad pitch av affärsidéen på max 5 minuter (tiden måste hållas!). Pitchen ska vara för potentiella investerare och innehåller:
  • En inledning som fångar publiken (t.ex. en fråga, en story)
  • NABC
  • Teamet
  • Avsluta med call to action - vad ni vill att höraren ska göra eller ge er
 4. Gruppen lämnar in i Lisam (se kursinformation-sidan under Kursadministration) en slutrapport som är sparad i pdf. Rapporten kommer att bedömmas utifrån bedömningskriterierna på Examination-sidan.

Deadline för WebReg-registrering samt slutrapport och screencast inlämningen finns på Deadline och schema-sidan.

 


Sidansvarig: Aseel Berglund
Senast uppdaterad: 2021-11-11