Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Datalager och tester


Datalagret ska godkännas av labbassistent vid ett labbpass innan deadline (se schema).

För att datalagret ska bli godkänt krävs det att det uppfyller de krav som finns i projektbeskrivningen samt den dokumentation som finns för API:t. Den senaste versionen av testerna för datalagret ska dessutom köras utan fel.

Tester för datalagret

För att testa funktionerna ni har skapat för datalagret finns en testfil som utför såkallad "enhetstestning". Det vill säga att man testar en specifik, avgränsad del av koden, som till exempel en funktion, i taget. Man anropar då funktionen med olika parametrar och jämför det förväntade resultatet med det resultat man faktiskt fick. För att underlätta sitt arbete brukar man automatisera dessa tester med hjälp av ett testbibliotek. I denna kurs använder vi modulen unittest i Python. Kursledningen har förberett en grundläggande testfil som ni kan börja arbeta med. Klassen ska sedan gemensamt utöka de tester som finns så att de täcker flera olika testfall.

Ett par dagar efter att alla har registrerat sig i Webreg kommer ni bli inbjudna till repositoryt där testfilen finns.

Repositoryt innehåller 2 filer, data_test.py och data.json. Filerna används för att kontrollera om er implementation av datalagret uppfyller kursens grundläggande krav. Användning av dessa testfiler ersätter inte egen testning. Om du upplever problem med testerna, rapportera detta som en issue i GitLab.

OBS: Under kursens gång ska varje person bidra antingen till testerna eller till klassens gemensamma installationsmanual (se schema).


Sidansvarig: Emma Enocksson Svensson
Senast uppdaterad: 2022-08-25