Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Kursinformation


Officiell kursplan:

V.g. se LiU:s studieinformation.

Denna sida kompletterar officiell kursplan med aktuella detaljer rörande kursen.

Om kursen

Kursen inleder sviten av projektkurser för utbildningen Innovativ programmering. I kursen jobbar ni i par med att bygga er egen portfolio-programvara i Python 3. Portfolion är ett verktyg du sedan kan använda för att samla information om dina egna projekt under utbildningen.

Projektkursen löper parallellt med kursen Imperativ programmering där du lär dig programmering och problemlösning (i programspråket Python). Detta ger en realistiskt lärsituation där du varvar ämneskurs och projekt. Projektets mål är att ni ska skapa ett portfolio-system i Python och kursens mål är att ni skall lära er grunderna om arbete med mjukvaruprojekt och användbara tekniker och verktyg. Din portfolio kan (ska) du sedan använda för att dokumentera och kunna visa upp de program, projekt och system du gör i senare kurser, inklusive denna.

Kurslitteratur

Kursbok:

  • Code Complete, 2nd Edition, av Steve McConnell, Microsoft Press 2004 del I,III och IV

Därutöver använder kursen det kursmaterial som nås från kurssajten och andra dokument som pekas ut där.


Sidansvarig: Emma Enocksson Svensson
Senast uppdaterad: 2022-08-25