Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Muntlig tentamen

Under muntan kommer ni att få logga in på ert Gitlab-konto och hämta er kod som en zip-fil eller klona ert repository (se i så fall till att ni har bjudit in kursledare till ert repository). Sen kommer ni få sätta igång er applikation och gå igenom bitar av koden med oss.

Tänk på att ni inte kan köra sudo i vår miljö. Ni kan dock installera paket i Python med hjälp av virtualenv. Det kommer vara samma miljö som i SU-salarna, så se till att testa där så att ni ser eventuella skillnader. Det är inte okej att bara visa den publicerade sidan, ni ska kunna sätta upp en ny installation.

Tider

Tiderna kommer tillkomma under kursens gång.


Sidansvarig: Emma Enocksson Svensson
Senast uppdaterad: 2022-08-25