Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Examination


I kursen ingår följande examinationsmoment:

PRA1 6 poäng - Projekt

Regler för examination

Examinationen är individuell där du redovisar din insats i form av dels ett reflektionsdokument och dels en muntlig diskussion av ert slutliga system. För att bli godkänd på kursen krävs närvaro i de obligatoriska momenten i undervisningen och att du kan motivera skriftligen och muntligen vad som gjorts.

Angående fusk

Kopiering av lösningar och oärlighet (vilseledande) i samband med tidsredovisning och närvaro räknas som fusk. Misstanke om fusk resulterar i en anmälan till disciplinnämnden.

Inlämningar och examination

Tider för inlämningar sker enligt kursschema till någon av assistenterna (se kurssidan). Fortlöpande avstämning av hur arbetet går framåt och lösning av problem sker vid handledningstillfällen med assistent.

Alla redovisningsmoment i kursen är obligatoriska, se schema i TimeEdit. Inlämning av dagbok står inte med i schemat, men är också obligatorisk. Inlämningar betygsätts som K eller G. K betyder att komplettering krävs för att få inlämningen godkänd. G betyder att inlämningen är godkänd. Kursen ger betyget G (godkänd) eller U (underkänd). För att bli godkänd på kursen krävs att ni har fått minst G på alla inlämningar innan kursens slut.

Inlämningar som görs efter deadline rättas i mån av tid. Grupper som missar en deadline för inlämning kommer i tillägg till inlämningen att få göra en kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgiften bestäms senare, men kan till exempel vara att (1) skriva en sammanfattning av någon del av kursboken, (2) påpeka någon extra feature ni redan gjort i projektet ni tycker ger ett kompenserande plus, eller (3) implementera sådan valfri feature. Kompletteringsuppgiften bestäms av kursledare och examinator. Kontakta kursledare om ni missar en deadline.

De som missar seminariet för projektdemonstration får en ännu ej bestämd kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgiften kommer att kräva avsevärt större arbetsinsats än närvaro.


Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2023-08-28