Göm menyn

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

LoFi-prototyp

LoFi står för "low fidelity" och betyder i sammanhanget ungefär "låg precision". Vi kan jämföra med musik - low fidelity betyder att musiken återges med låg naturtrogenhet, t.ex. mp3. Som ni vet betyder detta inte att musiken eller artisten har gjort ett dåligt jobb, utan bara att återgivningen av praktiska skäl inte håller högsta kvalitet.

Detta går igen i Lofi-prototypen. Den skall vara en väl genomtänkt modell av det slutliga systemet, men av praktiska skäl och för att spara tid presenterar (återger) vi denna modell i en format som är enkelt och snabbt att skapa. När det som i detta fall rör sig om ett användargränssnitt med bilder, text och navigeringsknappar är det vanligt att ett typexempel på varje vy användaren kan se ritas upp för hand på vanliga papper.

Det går naturligtvis bra att skapa prototypen även i ett bildbehandlingsprogram eller genom att använda samma teknik som slutmålet: HTML5 och CSS3. Det senare fallet kan låta som att prototypen görs "klar" från start eftersom den slutliga tekniken används. Detta är dock inte fallet eftersom en prototyp kan utelämna stora delar av arbetet. Knappar görs inte funktionella, färg och form finputsas inte, och bild och text ersätts med lämplig utfyllnad. T.ex. är "Lorem ipsum" en vanlig latinsk fyllnadstext.

Det viktiga med prototypen är att den ger en bra uppfattning om målet. Den övergripande layouten skall framgå, likaså vilka knappar och andra huvudfunktioner som finns. Oftast testas prototypen på tilltänkta slutanvändare genom att visa vyn (i vilken form den nu är skapad) och be hen utföra en uppgift i systemet. Användare navigerar då genom att peka och berätta vad hen vill göra och du som systemutveckare utför det som händer, t.ex. att byta papper till en ny vy, samtidigt som du noterar om det är något användare inte förstår, något som blir krångligt att utföra med layouten och rent allmänt hur användaren reagerar på prototypen.

Krav på er prototyp

Vi antar här att prototypen är ritad för hand på papper och att det som lämnas in är en renskriven variant.

  • Alla knappar och textfält namnges så det framgår hur navigationen fungerar och alla sidor hänger ihop.
  • Alla funktionella krav som anges i kravspecen skall synas.
  • Det skall finnas en inledande sida som berättar och förklarar sådant som inte direkt framgår av prototypen. T.ex. förtydligande av navigation eller funktioner. Det ska vara på sådan nivå att användaren kan förstå och utvärdera grundläggande funtionalitet i prototypen utan din medverkan.

Riktlinjer för er prototyp

  • Tydlig och prydlig presentation av layout och exempel-innehåll. Knappar textas och raka streck ritas med linjal. Använd med fördel en mall för att rita ut knappar och textfält. Större mängd exempel-text kan naturligtvis visas med "vågiga" linjer.
  • Det skall finnas information om författare, datum, dokumentversion, projektnamn, kurs och totalt antal sidor (dessa saker är bra att ha med i en dokumentmall, t.ex. i sidhuvud/sidfot på varje sida).
  • Inlämning sker av ett dokument med höga krav på språk och tydlig layout. Har du prototypen som HTML tillgänglig via webben kan du rådgöra med assistent om lämplig form på inlämningen.

Sidansvarig: Emma Enocksson Svensson
Senast uppdaterad: 2022-08-25