Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Granskning


Mål med granskningen

Att öva förmågan att granska en teknisk problemställning, och idéer till dess lösning. Att öva förmågan att ge konstruktivt beröm och konstruktiv kritik. D.v.s att inte bara säga "bra" eller "dåligt", utan på ett begripligt sätt lyfta fram varför det är "bra" eller "dåligt". Alla gruppmedlemmar skall medverka!

Granskning

Den granskande gruppen ska i GOD TID ha fått ta del av den presenterande gruppens dokument. Baserat på detta och det muntliga framförandet skall de lämna sina synpunkter på lösningsidéerna. Slutsatserna presenteras under 5 minuter varpå publiken får bidra med sina frågor eller synpunkter i en avslutande diskussion. Granskningen kan förstås inte vara väldigt omfattande eller djuplodande på den givna tiden, men det bör finna någon 'kritisk passage'. Granskningen måste försiggå i positiv, konstruktiv anda. Granskningen/diskussionen ska förhoppningsvis ge ett ännu bättre underlag för respektive grupps slutliga design.

Förutsättningar för granskning

En granskande grupp måste i GOD TID ha fått ta del av de dokument som framställts av den grupp som ska granskas. Senast enligt de deadlines som finns på kurshemsidan men helst tidigare. Den granskande gruppen bör ligga på för att få dokumenten - det är den granskande gruppen som avgör vad som är "i god tid" och hur mycket tid de behöver. Kontaktuppgifter till alla grupper finns på kurshemsidan. Att förbereda en bra presentation av slutsatserna tar lång tid. Det kommer att finnas projektor, OH samt tavla tillgänglig så slides kan användas och bra exempel visas upp. Det är obligatoriskt att använda någon form av presentationshjälpmedel.

Innehållsförslag för granskningen

Låt den omfatta t.ex.

 • Är den presenterade designen realistisk - är den realiserbar?
 • Är kravspecifikationen uppfylld - implementeras alla krav?
 • Är systemet uppdelat i väl avgränsade moduler - eller är det ett virrvarr?
 • Om designen lämnas till en oberoende (oinsatt) utvecklare - kommer denne kunna leverera ett system såsom författarna tänkt sig?
 • Om designen lämnas till två oberoende (oinsatt) utvecklare - kommer de alla producera "samma" system? Där varje en del skapad av utvecklare 1 kan bytas mot samma del skapad av utvecklare 2?
 • Finns något olöst problem?

Ovan är formulerat som ja/nej frågor, men ni måste naturligtvis visa för publiken varför ni kommit fram till ert svar! Var positiv, men sätt gärna fingret på eventuella tveksamheter och ge gärna förslag till förbättringar. Er "opposition" tar 5 minuter, tänk på att prata långsamt och tydligt.

Presentationshjälpmedel

Vi har beställt en datorprojektor till respektive sal. Det finns även OH-projektor. Sist men inte minst finns whiteboard. Det är klokt att FÖRE PRESENTATIONEN KOLLA ATT TEKNIKEN VERKLIGEN FUNKAR, så att det inte uppstår nån försening i programmet - det är mycket tajt!

Körordning HT 2013

Presentationerna äger rum under vecka 42. Det är obligatoriskt att närvara hela tiden på det pass din grupp är bokad. Handledaren har närvarolistor.

  Tidplanen är ungefärlig!!
Mån 14 okt 13-15 Sal S35 Grupp 1-3, Mattias Rönn, Torbjörn Lönnemark
   13:15 Grupp 1 presenterar sin design
   13:30 Grupp 2 redovisar sin granskning av grupp 1
   13:40 Grupp 2 presenterar sin design
   13:55 Grupp 3 redovisar sin granskning av grupp 2
   14:05 Grupp 3 presenterar sin design
   14:20 Grupp 1 redovisar sin granskning av grupp 3
   14:30 --- 30 minuter ej schemalagd tid ---
  
  Tidplanen är ungefärlig!!
Mån 14 okt 13-15 Sal S37 Grupp 20-22, Rebecka Geijer Michaeli, Jonas Lindgren
   13:15 Grupp 20 presenterar sin design
   13:30 Grupp 21 redovisar sin granskning av grupp 20
   13:40 Grupp 21 presenterar sin design
   13:55 Grupp 22 redovisar sin granskning av grupp 21
   14:05 Grupp 22 presenterar sin design
   14:20 Grupp 20 redovisar sin granskning av grupp 22
   14:30 --- 30 minuter ej schemalagd tid ---
  
  Tidplanen är ungefärlig!!
0ns 16 okt 08-10 Sal S35 Grupp 10-12, Torbjörn Lönnemark, Rebecka Geijer Michaeli
   08:15 Grupp 10 presenterar sin design
   08:30 Grupp 11 redovisar sin granskning av grupp 10
   08:40 Grupp 11 presenterar sin design
   08:55 Grupp 12 redovisar sin granskning av grupp 11
   09:05 Grupp 12 presenterar sin design
   09:20 Grupp 10 redovisar sin granskning av grupp 12
   09:30 --- 30 minuter ej schemalagd tid ---

  Tidplanen är ungefärlig!!
Ons 16 okt 08-10 Sal S37 Grupp 4, 5, 13, 23, Mattias Rönn, Jonas Lindgren
   08:15 Grupp 4 presenterar sin design
   08:30 Grupp 5 redovisar sin granskning av grupp 4
   08:40 Grupp 5 presenterar sin design
   08:55 Grupp 13 redovisar sin granskning av grupp 5
   09:00 --- 15 minuters rast ---
   09:15 Grupp 13 presenterar sin design
   09:30 Grupp 23 redovisar sin granskning av grupp 13
   09:35 Grupp 23 presenterar sin design
   09:50 Grupp 4 redovisar sin granskning av grupp 23

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-10-13