Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Instruktioner: Presentation


Mål med presentationen

Att öva förmågan att muntligt presentera en teknisk problem- ställning, och idéer till dess lösning. Men också att få nya infallsvinklar till sin design när ni ser hur andra löst sina problem. Alla gruppmedlemmar skall medverka!

Scenario

Ditt team ingår i en större programutvecklingsorganisation, där kollegor i andra team ägnar sig åt andra projekt. Detta innebär att alla har samma 'bas' i fråga om kunskaper och vokabulär, men att man inte är bekant med andra teams problemställning. Uppgiften för ditt team är att under ca 15 minuter presentera problemet, och lösningsidéerna i den design teamet håller på att framställa. Detta ska göras så pass grundligt att alla andra förstår. Därefter lämnas ordet till ett granskande team.

Förutsättningar för presentation

Att förbereda en bra 15-minuters presentation tar MYCKET längre tid än 15 minuter. Först skall designspecifikationen vara i skapligt skick. Sedan skall de (kanske tre) i ert tycke mest intressanta problemen sållas fram och dess lösningar förklaras enkelt och tydligt. Därpå måste ni öva på presentationen inför varandra i gruppen för att se hur det flyter och om det finns några luckor. För er som redan är insatta är detta svårt då ni lätt fyller ut luddiga förklaringar med sådant ni redan vet. Försök sätta er in i hur det skulle vara att vara en oinsatt lyssnare. Det kommer att finnas projektor, OH samt tavla tillgänglig så slides kan användas och bra exempel visas upp. Det är obligatoriskt att använda någon form av presentationshjälpmedel.

Innehållsförslag för presentation

Beskriv på ett övertygande sätt bl.a.

 • Uppgiften - Vad är det för problem ert system löser?
 • Designens stora drag - Vilka delsystem finns - och varför är det upplagt så?
 • Kritiska delar - Vad är viktigast?
 • Att detta är realiserbart - Visa att systemet går att skapa!

Låt presentationen bilda en röd tråd; inledning och avslutning knyter liksom ihop det hela. Tänk på att inte slänga ur er påståenden utan att visa publiken varför det är så - om det inte är baskunskap förstås. Er presentationen tar 15 minuter, tänk på att prata långsamt och tydligt.

Presentationshjälpmedel

Vi har beställt en datorprojektor till respektive sal. Det finns även OH-projektor. Sist men inte minst finns whiteboard. Det är klokt att FÖRE PRESENTATIONEN KOLLA ATT TEKNIKEN VERKLIGEN FUNKAR, så att det inte uppstår nån försening i programmet - det är mycket tajt!

Körordning HT 2013

Presentationerna äger rum under vecka 42. Det är obligatoriskt att närvara hela tiden på det pass din grupp är bokad. Handledaren har närvarolistor.

  Tidplanen är ungefärlig!!
Mån 14 okt 13-15 Sal S35 Grupp 1-3, Mattias Rönn, Torbjörn Lönnemark
   13:15 Grupp 1 presenterar sin design
   13:30 Grupp 2 redovisar sin granskning av grupp 1
   13:40 Grupp 2 presenterar sin design
   13:55 Grupp 3 redovisar sin granskning av grupp 2
   14:05 Grupp 3 presenterar sin design
   14:20 Grupp 1 redovisar sin granskning av grupp 3
   14:30 --- 30 minuter ej schemalagd tid ---
  
  Tidplanen är ungefärlig!!
Mån 14 okt 13-15 Sal S37 Grupp 20-22, Rebecka Geijer Michaeli, Jonas Lindgren
   13:15 Grupp 20 presenterar sin design
   13:30 Grupp 21 redovisar sin granskning av grupp 20
   13:40 Grupp 21 presenterar sin design
   13:55 Grupp 22 redovisar sin granskning av grupp 21
   14:05 Grupp 22 presenterar sin design
   14:20 Grupp 20 redovisar sin granskning av grupp 22
   14:30 --- 30 minuter ej schemalagd tid ---
  
  Tidplanen är ungefärlig!!
0ns 16 okt 08-10 Sal S35 Grupp 10-12, Torbjörn Lönnemark, Rebecka Geijer Michaeli
   08:15 Grupp 10 presenterar sin design
   08:30 Grupp 11 redovisar sin granskning av grupp 10
   08:40 Grupp 11 presenterar sin design
   08:55 Grupp 12 redovisar sin granskning av grupp 11
   09:05 Grupp 12 presenterar sin design
   09:20 Grupp 10 redovisar sin granskning av grupp 12
   09:30 --- 30 minuter ej schemalagd tid ---

  Tidplanen är ungefärlig!!
Ons 16 okt 08-10 Sal S37 Grupp 4, 5, 13, 23, Mattias Rönn, Jonas Lindgren
   08:15 Grupp 4 presenterar sin design
   08:30 Grupp 5 redovisar sin granskning av grupp 4
   08:40 Grupp 5 presenterar sin design
   08:55 Grupp 13 redovisar sin granskning av grupp 5
   09:00 --- 15 minuters rast ---
   09:15 Grupp 13 presenterar sin design
   09:30 Grupp 23 redovisar sin granskning av grupp 13
   09:35 Grupp 23 presenterar sin design
   09:50 Grupp 4 redovisar sin granskning av grupp 23

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-09-30