Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Projektförslag: Tidbokningssystem


Projektförslag: Tidbokningsystem

OBS! Detta är en mycket färsk idé som behöver utvecklas, att likställas med "Eget förslag", men med lite mer givet.

I kursen kan vi vilja ha ett system där handledarna markerar i en kalender tider då grupperna kan boka in sig för möten. När en grupp markerar en tid går det ett mail till handledaren och till gruppmedlemmarna vilken tid som bokats och tiden markeras som upptagen så ingen annan bokar samma tid. Detta skall vara tillgängligt via webben.

Huvudfunktionerna ovan är nog så enkla, dock är detta större än man först kan tro, då det kan behövas administrationssidor för att välja vilka som skall ha åtkomst till systemet. Man bör även noga tänka igenom lösningsmetod och lagringsmetod. Ett speciellt bekymmer är vad som skall hända om två grupper samtidigt bokar samma lediga tid. Det kan, beroende på lösningsmetod, uppstå situaioner då systemet först på ena gruppens begäran ser att tiden är ledig, sedan på andra gruppens begäran ser att tiden är ledig, och slutligen bokar samma tid för båda grupperna.

Beroende av hur många funktionella krav som identifieras kan det tänkas att vi ställer speciella krav på lösningsmetod för att få tillräcklig kodmässig omfattning på projektet.

En idé till funktion som ger lite mer att göra är att kunna visa de bokningbara tiderna och ett antal importerade scheman i samma kalender. Då kan den grupp som bokar tillfälligt importera sina gruppmedlemmars scheman och direkt se vilka tider som passar.


Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-08-31