Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Kontakta


En viktig detalj är att inleda rubriken på alla meddelanden till kursens personal med kurskoden TDDI02. Då vet vi direkt vilken kurs det rör sig om och du får svar mycket snabbare.

Examinator och kursledare

Har du allmänna frågor, vänd dig i första hand till din handledare. Frågor om föreläsningsinnehåll eller praktiska detaljer går i första hand till Jonas Lindgren med kopia (CC) till Jonas Wallgren.

Kursledare

Jonas Lindgren

Examinator

Jonas Wallgren

Assistenter

Handleder ett antal projektgrupper.

Mattias Rönn
Rebecka Geijer Michaeli
Torbjörn Lönnemark

Kursadministratör

Den som tar hand om rapportering till LADOK efter underlag från examinator. Har du strul med att LADOK är fel eller saknar slutförd kurs är det hit du vänder dig. Observera dock att slutförd kurs av praktiska skäl alltid är det som rapporteras sist, ibland ganska lång tid efter andra moment. Har inget resultat alls kommit till LADOK bör du vända dig till examinator.

Liselotte Lundberg

Studierektor

Har du i princip inte någon anledning att kontakta. Du behöver hans påskrift för sen kursanmälan, men detta skall gå via studerandeexpeditionen.

Tommy Färnqvist

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-09-30