Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Projektplan (rekommenderas)


Projektplan (Rekommenderas, men ej obligatorisk)

I kursen skall ni inte göra en fullvärdig projektplan, men vi rekommenderar att ni tänker igenom åtminstone en grov tidplan för vad som skall göras, vem som är ansvarig och när det skall vara klart. I övrigt kan ni välja att ta med vad som känns relevant.

Projektplanen har som avsikt att beskriva projektets utförande från start till mål. Här beskrivs de regler och rutiner som skall gälla och de målsättningar och deadlines som beslutas. I börja är kanske inte så mycket känt och några huvudsakliga milstolpar är allt som kan fastställas, t.ex. när kravspecifikation, designspecifikation och hela projektet skall vara färdigt. Vartefter kravspecifikationen närmar sig slutversion kan projektet planeras i närmare detalj, och datum då första prototypen (med enbart viktigaste kravet), andra prototypen (med fler krav implementerade), osv skall vara klart kan fastställas. Dock kan regler och rutiner bestämmas på ett tidigt stadium, liksom vem som ansvarar för vad i projektet, vilka verktyg som skall användas, var projektfiler skall lagras och hur kommunikation skall gå till.

Vilka delar ingår

  • Allmänna data. Vad är det för projekt? Vilka är inblandade? (både projekgrupp, kund, och slutanvändare) Vem är huvudansvarig?
  • Ansvariga för olika delar (projektledare, arkitekt, kundkontakt, testare, gränssnittsdesigner, programmerare (kodslav), dokumentansvarig, kvalitetsansvarig, backup, etc.)
  • Rutiner för hur olika saker skall gå till (planering av möten, genomförande av möten, korrekturläsning, versionshantering, programmering, kodgranskning, etc.
  • Tidsplanering och milstolpar. När skall designspecifikationen vara klar? När skall första prototypen vara klar? Vilken funktionalitet skall den ha? osv.
  • Detaljplanering fram till närmaste milstolpe.
  • Risker. Finns det något som kan inträffa som gör att projektet fördröjs eller misslyckas? Hur kan det undvikas? Det kan vara saker som sjukdom och avhopp likaväl som att det sent omsider visar sig att er databas inte kan kommunicera korrekt med webbklienten.

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-08-31