Göm menyn

TDDD60 Interaktiva System

Kursinformation


Denna kurs omfattar metoder och tekniker för att utforma interaktiva system så att de fyller sitt syfte och anpassas till målgruppen. Ni kommer att testa metoder som kan användas för att skapa värde för användaren, bygga en prototyp av ett system och pröva er prototyp på ett antal externa användare.

Kursen ges i samläsning mellan D, DI och IP. Kursinnehållet beskrivs i kursplanen (se menyn), och kursen är organiserad i två sammanhängande uppgifter (se menyn) som utförs gruppvis. Kursmaterial finns nedan.

Gruppindelningen kommer att annonseras under första veckan och utgår från de studenter som är registrerade på kursen då. Första uppgiften involverar kursboken, det är därför viktigt att ha den tillgänglig redan vid kursstart. Arbetet i uppgifterna centreras kring ett designuppdrag som gruppen väljer bland något av de som presenteras här. (Uppdaterad för 2022).

Kurslitteratur

Arvola, M. (2020) Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god användarupplevelse. Lund: Studentlitteratur. Utgåva 2.
Boken går att köpa på Bokakademin eller t.ex. AdLibris.

Föreläsningar

PDF från föreläsningarna läggs ut i samband med att föreläsningen hålls. Tidigare års föreläsningar visas så länge för att ge ett hum om vad de kommer att innehålla. Inspelningar från årets föreläsningar läggs upp på Teams.


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2022-02-11