Göm menyn

TDDD60 Interaktiva System

Uppgift 2


I Uppgift 2 arbetar ni vidare med det koncept ni tog fram i uppgift 1 och genomför ytterligare två iterationer med detaljering och utvärdering av lösningsförslaget. Uppgift 2 är indelad i två obligatoriska delar och en tredje, valfri del. Denna del (del C) utförs individuellt för att ge möjlighet till högre betyg i kursen, se också Examination i menyn.

Uppgiftens relation till kursens lärandemål

  • Värdering av designlösning genom granskning.
  • Konstruktion av interaktiv gränssnittsprototyp i ett datorverktyg.
  • Planera, genomföra och kommunicera ett användbarhetstest.

Deluppgifter


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2022-02-10