Göm menyn

TDDD60 Interaktiva System

Examination


Examination

Kursbetyg räknas fram som medelvärdet av betygen på de UPG1 och UPG2, avrundat till närmsta heltal där halva betygssteg avrundas nedåt (t.ex. 3,5 avrundas ned till 3).


Sidansvarig: Eva L. Ragnemalm
Senast uppdaterad: 2021-01-21