Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Översikt


För kursens officiella schema hänvisar vi till Timeedit.

Här visas det intervall vi tänkt ni ska jobba med olika uppgifter i kursen. Uppgifter i fet stil är obligatoriska och ger bonuspoäng när de slutförs i tid. Övriga moment är frivilliga och kan endast redovisas inom angivet intervall och kan då ge extra bonuspoäng.

Observera att upplösningen är på veckonivå och angiven deadline därför inte stämmer helt överens med färgmarkeringens slut.

I kursen är OpenDSA att betrakta som "hemtenta" varvid en stor del av OpenDSA är tänkt att utföras under tentamensperioden, men det står var och en fritt att planera annorlunda. OpenDSA är öppet under hela kursen. (Observera att momentet är obligatoriskt i kursen och att det går att samla bonuspoäng för avklarad andel vid två deadlines.)

OBS!
2023-12-15: Hård deadline för samtliga moment och inlämningar utom kompletteringar. Efter denna tidpunkt är det inte möjligt att redovisa nya moment.
2024-01-05: Hård deadline för samtliga kompletteringar. Efter denna tidpunkt måste du vänta till nästa år.

HT1 + TentaP

Vecka 35 28—3 sept Vecka 36 4—10 sept Vecka 37 11—17 sept Vecka 38 18—24 sept Vecka 39 25—1 okt Vecka 40 2—8 okt Vecka 41 9—15 okt Vecka 42 16—22 okt Vecka 43 23—29 okt Vecka 44 30—5  nov Vecka 45 6—12 nov
Lab 0 6/9
BU: Felhanterad inläsning 6/9
Lab 1 13/9
BU: Tusendelar 13/9
Lab 2 27/9
BU: Sortering 27/9
Lab 3 11/10
BU: Git 11/10
BU: Sparade uttryck 11/10
BU: Smarta pekare 11/10
BU: Flera variabler 11/10
BU: 50% av OpenDSA 3/11
Överlapp nedan tabell

TentaP + HT2

Vecka 42 16—22 okt Vecka 43 23—29 okt Vecka 44 30—5  nov Vecka 45 6—12 nov Vecka 46 13—19 nov Vecka 47 20—26 nov Vecka 48 27—3 dec Vecka 49 4—10 dec Vecka 50 11—17 dec Vecka 51 18—24 dec Vecka 52 25—31 dec
Överlapp ovan tabell
Projekt:
Krav, Analys, Design, Kod, Demo, Erfarenheter
BU: Release 0.1
BU: Projektmöte
BU: Bra användning av Git
BU: Status 1BU: Status 2 BU: Status 3BU: Status 4 BU: Status 5BU: Status 6
BU: 50% av OpenDSA 3/11BU: 100% av OpenDSA 15/12
God Jul & Gott Nytt År

Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-11-13