Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Översikt


För kursens officiella schema hänvisar vi till Timeedit.

Här visas det intervall vi tänkt ni ska jobba med olika uppgifter i kursen. Uppgifter i fet stil är obligatoriska och ger bonuspoäng när de slutförs i tid. Övriga moment är frivilliga och kan endast redovisas inom angivet intervall och kan då ge extra bonuspoäng.

Observera att upplösningen är på veckonivå och angiven deadline därför inte stämmer helt överens med färgmarkeringens slut.

I kursen är OpenDSA att betrakta som "hemtenta" varvid en stor del av OpenDSA är tänkt att utföras under tentamensperioden, men det står var och en fritt att planera annorlunda. OpenDSA är öppet under hela kursen. (Observera att momentet är obligatoriskt i kursen och att det går att samla bonuspoäng för avklarad andel vid två deadlines.)

OBS!
2021-12-16: Hård deadline för samtliga moment och inlämningar utom kompletteringar. Efter denna tidpunkt är det inte möjligt att redovisa nya moment.
2022-01-06: Hård deadline för samtliga kompletteringar. Efter denna tidpunkt måste du vänta till nästa år.

HT1 + TentaP

Vecka 35 29—4 sept Vecka 36 5—11 sept Vecka 37 12—18 sept Vecka 38 19—25 sept Vecka 39 26—2 okt Vecka 40 3—9 okt Vecka 41 10—16 okt Vecka 42 17—23 okt Vecka 43 24—30 okt Vecka 44 31—6  nov Vecka 45 7—13 nov
Lab 0 7/9
BU: Felhanterad inläsning 7/9
Lab 1 14/9
BU: Makefile 14/9
Lab 2 28/9
BU: Sortering 28/9
Lab 3 12/10
BU: Git 12/10
BU: Sparade uttryck 12/10
BU: Smarta pekare 12/10
BU: Flera variabler 12/10
BU: 50% av OpenDSA 4/11
Överlapp nedan tabell

TentaP + HT2

Vecka 42 17—23 okt Vecka 43 24—30 okt Vecka 44 31—6  nov Vecka 45 7—13 nov Vecka 46 14—20 nov Vecka 47 21—27 nov Vecka 48 28—4 dec Vecka 49 5—11 dec Vecka 50 12—18 dec Vecka 51 19—25 dec Vecka 52 26—1 jan
Överlapp ovan tabell
Projekt:
Krav, Analys, Design, Kod, Demo, Erfarenheter
BU: Stubbar
BU: Projektmöte
BU: Bra användning av Git
BU: Status 1BU: Status 2 BU: Status 3BU: Status 4 BU: Status 5BU: Status 6
BU: 50% av OpenDSA 4/11BU: 100% av OpenDSA 16/12
God Jul & Gott Nytt År

Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-10-06