Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer


TDDC76 är en påbyggnadskurs i programmering. Fokus ligger på C++ och objektorienterad programmering. Det ingår även en webkurs i datastrukturer och algoritmer. Som programmeringsspråk används C++, vilket har en bred användning inom programvaruindustrin. C++ har ett omfattande stöd för objektorienterad programmering och en hel del andra mycket intressanta konstruktioner.

Under period ett tas grundläggande programmering i C++ upp. Detta är inledningsvis en repetition av vad som förutsätt som förkunskaper i programmering, men nu programmerar vi i ljuset av språket C++. Halvägs in i period ett, när vi kommer in på objektorienterade principer, inleds den egentliga påbyggnad till tidigare kurser som kursen avser att förmedla. I period två genomförs ett programmeringsprojekt som brukar resultera i ett roligt arkadspel. Datastrukturer och algoritmer utgör en relativt fristående del som behandlas under hela kursens gång.

Senaste nytt...


2023‑08‑25  Kurshemsidan uppdaterad ...
 

Kurshemsidan är nu uppdaterad för 2023 och material till första föreläsningen är publicerade.


2023‑08‑21  Kursen uppdateras för 2023 ...
 

I stort kommer mycket vara sig likt men detaljer(datum, deadlines) kommer uppdateras. Nytt meddelande kommer här när vi gått igenom allt.Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-08-21