Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Kontakta


En viktig detalj är att inleda rubriken på alla meddelanden till kursens personal med kurskoden TDDC76. Då vet vi direkt vilken kurs det rör sig om och ni får svar mycket snabbare. Skicka dessutom din fråga från din studentadress (LIUID@student.liu.se) för att vi ska veta vem du är.

När ska jag kontakta?

Kontakta kurspersonal så fort du upplever ett problem eller en farhåga du inte kan hitta svar på eller klarar att hantera själv. Desto tidigare du tar upp en fråga, desto större möjlighet att hantera den på ett bra sätt som både du och andra kursdeltagare vinner på.

Hur ska jag kontakta?

Prova i ordning att:

  1. Sök först efter informationen på kurshemsidan
  2. Prata med din assistent på lab- eller lektionstid
  3. Prata med kursledaren i föreläsningspausen
  4. Skicka ett tydligt rubriksatt (TDDC76: ...) och väl strukturerat mail från din studentadress (se gulmarkerad info ovan)

Vem ska jag kontakta?

  • Sen anmälan till kursen - studierektor via LiTHs formulär för kurskomplettering
  • Alla frågor som rör LADOK - Kursadministratör (det är normalt att stjärnan för avslutat kurs dröjer, fråga om klasskompisarna fått avslutad kurs eller vänta om möjligt tills nästa läsperiod startat)
  • Frågor om föreläsningsinnehåll, kursmaterial och kurshemsida - Kursledare
  • Frågor om de laborationer ni arbetar med - Er assistent
  • Andra frågor eller osäker på vem - Kursassistent (som vid behov lotsar frågan till rätt person)
  • Om ingen annan kan hjälpa dig kan du/vi kontakta examinator för assistans.

Examinator

Klas Arvidsson

Kursledare

Eric Ekström
Klas Arvidsson

Kursassistent

Eric Ekström

Kursadministratör

Erika Larsson

Övriga lärare

Eric Ekström
Isak Knutsson ( isakn841@student.liu.se )
Lorentz Henriksson ( lorhe138@student.liu.se )
Maria Axelsson ( marax434@student.liu.se )
Nils Jakobsson

Studierektor

Klas Arvidsson


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-08-21