Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Kontakta


En viktig detalj är att inleda rubriken på alla meddelanden till kursens personal med kurskoden TDDC76. Då vet vi direkt vilken kurs det rör sig om och ni får svar mycket snabbare. Skicka dessutom din fråga från din studentadress (LIUID@student.liu.se) för att vi ska veta vem du är.

När ska jag kontakta?

Kontakta kurspersonal så fort du upplever ett problem eller en farhåga du inte klarar att hitta svar på eller hantera själv. Desto tidigare du tar upp en fråga, desto större möjlighet att hantera den på ett bra sätt.

Hur ska jag kontakta?

Prova i ordning att:

  1. Prata med din assistent på lab- eller lektionstid
  2. Prata med kursledaren i föreläsningspausen
  3. Skicka ett tydligt rubriksatt (TDDC76: ...) och väl strukturerat mail från din studentadress (se gulmarkerad info ovan)

Vem ska jag kontakta?

  • Sen anmälan till kursen - studierektor via LiTHs formulär för kurskomplettering
  • Avslutad kurs ej registrerad i LADOK - Kursadministratör (det är normalt att avslutat kurs dröjer, fråga om klasskompisarna fått avslutad kurs eller vänta om möjligt tills nästa läsperiod startat)
  • Frågor om föreläsningsinnehåll - Kursledare
  • Andra frågor eller osäker på vem - Kursassistent (som vid behov lotsar frågan till rätt person)

Examinator

Erik A Nilsson

Kursledare

Klas Arvidsson

Kursassistent

Christoffer Holm

Kursadministratör

Anna Grabska Eklund

Övriga lärare

Carl Brage
Kimberley French
Sam Le
Viktor Olsson

Studierektor

Ola Leifler


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2017-08-17