Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

OpenDSA


OpenDSA istället för hemtentamen

Nytt från och med år 2016 och framåt är att hemtentamen är ersatt med datorbaserade övningar i OpenDSA.

OBS! Använd Chrome som webbläsare!

OBS! Du måste logga in med liu-id för att dina resultat ska registreras. Du kan själv skapa ditt konto. Var noga med att ange ditt liu-id som användarnamn och din liu-epost som epostadress. Kontakta examinator via mail vid problem.

OBS! https fungerar inte så se till att använda http.

OpenDSA kursinstanser

Ni kan arbeta med OpenDSA när och hur ni vill fram till nästkommande deadline. Om du är registrerad på kursen och har godkänt vid deadline rapporteras ditt resultat. Observera att det kan dröja upp till två veckor innan du ser det i studentportalen. Efter deadline förfaller (raderas!) alla påbörjade resultat och konton.

Komma igång

Läs kapitlet "How to use this system" till att börja med.

Systemet fungerar som så att ni läser materialet och sedan gör övningsuppgifterna (eller vilken ordning ni nu föredrar). Övningarna är gömda bakom röda knappar "Show ... Exercises". Dessa blir gröna när ni anses ha klarat dem, och kapitlet blir markerat klart när alla övningar är klara. Resultaten sparas bara om ni är inloggade. Klicka på ert liuid uppe till höger för sammanfattning vad ni klarat av.

Ibland kan det vara svårt att komma underfund med hur det är tänkt, då är det så klart okej att fråga. Kanske vet någon av dina klasskompisar, eller fråga din assistent på labtid. I sista hand går det även bra skicka ett mail, se personalsidan.

Betygsregler

För godkänt ska ni klarat av alla övningsuppgifter i kapitlen enligt vad som framgår när ni är inloggade och tittar på "Gradebook" (klicka på ditt användarnamn högst upp till höger för att se "Gradebook"). Exempel nedan. När du är klar står det "Total 124.00/124.00" Vissa kapitel har fler övningar än andra, en del kapitel saknar övningar helt. Det finns kapitel som är med för extra bakgrundsinformation som alltså inte krävs för godkänt. Observera att uppgifterna ska göras självständigt. Det är ok att diskutera generella frågor angående materialet, men uppgifterna måste lösas på egen hand.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2017-08-23