Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Föreläsningar

Här hittar du information om kursens föreläsningar och det innehåll som presenteras på dem.

Slides och kompletterande material kommer läggas upp efter varje föreläsning.

FÖ1-2023: Kursintroduktion och grundläggande C++

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en förståelse för
 • hur program skapas, kompileras och körs i C++.
 • hur vi arbetar med strömmar, och specifikt med std::cout och std::cin.
 • variabler och datatyper, samt vad vi kan gör med dem och vad vi inte kan göra med dem.
 • villkor (if, else if och else) och hur vi med dem kan påverka vilka satser som körs.

Förra årets material

FÖ2-2023: Grundläggande C++, forts.

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en förståelse för
 • vad ett namespace gör.
 • operatorer i C++.
 • funktioner och parameteröverföring (const, & och const &).
 • hur en vektor med data kan skapas och användas
 • aggregat, skapa en grundläggande sammansatt datatyp
 • de olika loopar som finns i C++ och när de ska användas.
 • inkludering.

Förra årets material

FÖ3-2023: Klasser, filuppdelning och operatoröverlagring

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en förståelse för
 • varför abstraktion är ett viktigt verktyg.
 • varför vi använder klasser.
 • hur klasser defineras.
 • varför vi utför filuppdelning (.h- och .cc-filer).
 • två alternativ för operator-överlagring
 • funktionsöverlagring och default-argument
 • strömparametrar och automatisk testning med strängström
 • generera och detektera undantag

Förra årets material

FÖ4-2023: Pekare, dynamisk datastruktur

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en förståelse för
 • pekarvariabler och dynamisk minneshantering.
 • dynamiska datastrukturer.
 • abstrakta datatyper.
 • inre klass.
 • speciella medlemsfunktioner.

FÖ5-2023: Forts från fö 4, speciella medlemsfunktioner, git, make

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en förståelse för
 • klasser med pekare och dynamiskt minne.
 • speciella medlemsfunktioner.
 • verktygen git, make, gdb, valgrind.

FÖ6-2023: Polymorfi, Arv, OOA

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en förståelse för
 • vad arv innebär och varför det är användbart.
 • synlighet i kontexten av klasshierarkier.
 • statisk bindning.
 • vad polymorfi är och varför det är användbart.
 • dynamisk typomvandling.
 • virtuella funktioner, abstrakta klasser och interface.
 • objektorienterad analys.
 • UML.

FÖ7-2023: Projektintroduktion, make och standardbibliotek

Material

Lärandemål

Efter denna föreläsningen ska ni ha fått en överblick av
 • arbetet med projektet i HT2.
 • standardbiblioteket.

FÖ8-2023: Christoffer Holm: Spelutveckling och SFML

Material

Tidigare års material


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-10-12