Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Seminarier

Seminarierna är en brygga mellan föreläsningarnas teori och det praktiska kodandet på laborationerna. De är en av de mest uppskattade momenten, enligt återkoppling från föregående års studenter.

Deltagandet på seminariet är det viktiga, seminariet är studentdrivet och det kan dyka upp olika frågor i olika klassrum. Vi har valt att kalla det seminarier för att skilja det från en traditionell lektion med eget arbete. Det är trots namnet frivilligt att delta. Vi kommer inte publicera något innehåll från dem, så du behöver närvara för att ta del av innehållet.

Seminarie 1 - Book: En grundläggande klass

Seminarie 2 - Stack: En abstrakt datatyp med speciella medlemmar

Seminarie 3 - Space invaders: Objektorienterad analys


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-08-21