Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Laborationer

Viktig information (Webreg, Anmälan, Labba hemma)

Registrering

Laboration ska alltid genomföras och redovisas i par. Detta är ett krav vi har då det finns begränsat med datorer, tid och assistenter på varje labbpass, och vi vill kunna hjälpa så många studenter som möjligt.

För att kunna arbeta med laborationerna behöver ni vara registerade i kursen och anmälda i Webreg.

Notera vilken assistent och grupp ni registrerar er för, då detta avgör på vilka schemalagda pass ni ska närvara. Det är viktigt att ni bara deltar på de pass ni är anmälda till, så att alla grupper har möjlighet att få samma mängd hjälp.

Redovisning

Innan inlämning ska laborationer redovisas för assistenten. Detta är till för att göra en kort avstämmning innan koden skickas in för bedömning. Det är därför viktigt att vara väl insatt i laborationen, och den kod ni skrivit, inför redovisningen. För en mer detaljerad beskrivning av redovisning och bedömning ska ni läsa sidan för examination.

I slutet av redovisningen fyller ni i formuläret i Sendlab och assistenten scannar den QR-kod som visas. Efter det är ni redo att lämna in labben.

Inskickning med sendlab

När en laboration är redovisad ska den skickas in via verktyget Sendlab. Ni kan skicka in er kod när som helst efter redovisning, men vi rekommenderar att ni gör det direkt efter.

Att lämna in en laboration är enkelt, följ dessa steg:

  1. Logga in med samma inloggningsuppgifter som för andra andra liu-system.
  2. Fyll i formuläret.
  3. Klicka på "Submit laboration"

Det finns tyvärr inget sätt att se vilka filer du har lämnat in. Vi rekommenderar att du lägger en kopia av alla filer du vill lämna in i en egen mapp "Inlämning X" innan du lämnar in dem. På så sätt kan du själv hålla reda på vad du lämnade in.

Efter att ha lämnat in en laboration för första gången är det som standard nödvändigt att göra en kompletterande inlämning. När du gör denna typ av inlämning är det bara att följa stegen ovan, som för en vanlig inlämning. Labborationen behöver inte redovisas igen när ni lämnar in en komplettering.

Efter bedömning kommer båda studenterna i gruppen att få ett svar via mail om laborationen blivit godkänd eller om den ska kompletteras, och få tillbaka kod med kommentarer. Kommentarer kan vara av typen komplettering, med instruktioner om vad som ska åtgärdas, eller kommentar om något du behöver reflektera över men inte behöver åtgärda.

Labba hemma

Det är inte alla som har möjligheten eller vill arbeta på campus utanför schemalagda pass. Då finns det två olika möjligheter för fjärråtkomst, som ni kan läsa mer om på fjärråtkomstsidorna. Vi lärare kan inte garantera perfekt uppkoppling eller erbjuda teknisk support, då detta är tjänster som tillhandahålls av LiU centralt. Om ni har problem bör ni kontakta helpdesk@student.liu.se.

Kom igång med att labba!

Hur kommer jag igång?

Det första ni behöver göra är att vara registrerade på kursen och anmäla er i Webreg. Om ni inte gjort detta ska ni först läsa informationen under Viktigt information, se fliken ovanför.

Sitter ni nu vid en dator i någon av universitetets datasalar? Då är det bara att följa dessa instruktioner. Om ni inte sitter vid en universitetsdator, eller är redo just nu att börja skriva kod, går det självklart (och är rekommenderat!) att läsa instruktionerna till laborationerna och arbeta med förberedelsefrågorna.

Instruktioner och givna filer

Lab 0: Uttryck, satser och strömhantering Deadline 2023-09-06 Givna filer
Lab 1: Klasser, operatorer och undantag Deadline 2023-09-13 Givna filer
Lab 2: Pekare, speciella medlemsfunktioner, minneshantering Deadline 2023-09-27 Givna filer
Lab 3: Objektorientering, arv, polymorfi Deadline 2023-10-11 Givna filer

Bra till laboration 2 och 3: Kort guide till valgrind

The Pocket Guide to Debugging: En utförlig samling med kortfattade debugtips som den erfarne programmeraren nickar igenkännande åt. (Jag visste inte det fanns så många, men nickar likväl igenkännande åt alla... "Take a break" är min favorit, inte bara för att den är effektiv.)


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2023-08-28