Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Instruktioner för uppsättning av Git

Nedan följer en instruktion för att komma igång med Git. Instruktionerna gäller för hur ni sätter upp Git på skolans datorer. Vill du sätta upp det på din egna dator kan du se följande instruktioner som en riktlinje (i breda drag är det lika), fast terminalkommandon kan skilja sig för generering av ssh-nyckel.

Skapa ett projekt på Gitlab:

(Detta utförs för en i labparet)
 1. Surfa in på Gitlabs hemsida, gitlab.liu.se.
 2. Logga in via LiU.
 3. Skapa ett nytt projekt genom att klicka på den stora gröna knappen.
 4. Döp projektet till samma namn som den laboration ni arbetar med. Se till att projektet förblir "privat". (Borde vara ifyllt från start)
 5. Tryck på "Create Project".

Bjud in labkamrat och assistent till projektet:

(Detta utförs för en i labparet)
 1. Stå i ert projekt.
 2. Klicka på kugghjulet i den västra menyn.
 3. Välj members.
 4. Hitta din labkamrat under "Select members to invite".
 5. Lägg till labkamrat som developer.
 6. Upprepa allt igen för att lägga till er labassistent

Lägg till en SSH-nyckel till din användare

 1. Klicka på din profil uppe i högra hörnet.
 2. Klicka på settings.
 3. Välj sedan nyckeln (den "äldre" nyckeln) i vänster menyrad.
 4. Klicka sedan på länken "generate one". Där finns instruktioner. Nedan i detta dokument följer samma instruktioner, gällande för skolans datorer.
 5. Generera en SSH-nyckel (om ni inte redan har en) genom att skriva till terminalen:
  ssh-keygen -o -t rsa -b 4096
 6. Lämna alla options tomma (klicka enter tills det blir klart).
 7. Skriv sedan i terminalen:
  cat ~/.ssh/id_rsa.pub
 8. Kopiera sedan HELA nyckeln (ctrl-shift-c).
 9. Gå sedan in på sidan för SSH-nycklar (Profile->Settings->Äldre nyckeln)
 10. Kopiera in nyckeln i det stora fältet.
 11. Sätt en bra titel för din nyckel, exempelvis student_accout.
 12. Välj Add Key.

Klona ner ert projekt

 1. Gå till projektets sida.
 2. Välj Clone.
 3. Kopiera den översta texten i "Clone with SSH".
 4. Skriv sedan i terminalen:
  git clone [texten från "Clone with SSH"]
 5. Nu har ni en mapp ni kan arbeta i! :D


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-06-15