Göm menyn

Kurser inom Kognitionsvetenskap

729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A) 
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A) 
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A) 
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A) 
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A) 
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G) 
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G) 
729G36Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (Grundnivå) 
729G38Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå) 
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå) 
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2) 
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2) 
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå) 
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå) 
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå) 
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen