Göm menyn

Kurser inom Kognitionsvetenskap

729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A) 
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A) 
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A) 
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A) 
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A) 
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A) 
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå) 
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A) 
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A) 
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A) 
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G) 
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G) 
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G) 
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2) 
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå) 
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2) 
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2) 
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A09Human Factors, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen