Göm menyn

Kurser inom Kognitionsvetenskap

729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (Avancerad nivå) 
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (Avancerad nivå) 
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (Avancerad nivå) 
729A80Masteruppsats, 30 hp (Avancerad nivå) 
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (Grundnivå) 
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (Grundnivå) 
729G39Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 9 hp (Grundnivå) 
729G40Kandidatuppsats i kognitionsvetenskap, 18 hp (Grundnivå) 
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (Grundnivå) 
729G81Tillämpad kognitionsvetenskap, 15 hp (Grundnivå) 
729G83Kognitiv teknologi och artificiell intelligens, 9 hp (Grundnivå) 
729G84Människan i komplexa system, 9 hp (Grundnivå) 
769A01Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (Avancerad nivå) 
769A08Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A12Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp (Avancerad nivå) 
769A22Risk- och olycksanalys, 6 hp (Avancerad nivå) 

Sidansvarig: Grundutbildningen