Göm menyn

729A80 Masteruppsats, 30.0 hp (Avancerad nivå)
/Master Thesis/





2018 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörBarbro Storm

2017 vecka 04 — 23

ExaminatorArne Jönsson
KursadministratörHelene Meisinger


Studierektorsområde: Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen