Veronica Gunnarsson
Veronica Gunnarsson
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
veronica.gunnarsson@liu.se
013-28 56 34
E 3G:478 (visa karta)
Hemsida:
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning (AVD-KANSLI-GU)
Verksamhetsstöd (VS)

Sidansvarig: Webmaster